Vil prioritere Saugbrugs-saken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil prioritere Saugbrugs-saken

Klima- og miljødepartementet varsler at de vil gjøre en selvstendig vurdering av avslaget på CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs. Direktoratet har tidligere avslått søknaden.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Klima- og miljødepartementet varsler at de vil gjøre en selvstendig vurdering av avslaget på CO2-kompensasjon til Norske Skog Saugbrugs. Direktoratet har tidligere avslått søknaden.

CO2-krangelen mellom Norske Skog og Regjeringen har resultert i at Klima- og miljødepartementet vil gjøre en selvstendig vurdering av saken.

– Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor lang tid dette vil ta, men saken vil bli prioritert, skriver departementet i en pressemelding.

Saugbrugs kontaktet direktoratet i slutten av februar for å be dem om å gjøre om det gjeldende vedtaket om CO2-kompensasjon til fabrikken. Dagens CO2-kompensasjonsordning ble etablert i 2013, og gjelder frem til 2020. Ordningen skal motvirke at norsk industri flyttes til land utenfor Europa med lave strømpriser. Elektrisitetsprisen økte da EUs klimakvotesystem ble etablert i 2005.

Frykter nedleggelse

Saugbrugs mottar CO2-kompensasjon, men kompensasjonen blir redusert på grunn av en gammel gunstig kraftavtale. Norske Skog har jobbet målrettet mot myndighetene i flere år, og Kjell-Arve Kure, direktør ved Saugbrugs, sendte i vinter et brev til Miljø- og Klimamininsteren. Der ber han om full CO2-kompensasjon til fabrikken, og viser til at ytterste konsekvens ved skjeve konkurransevilkår er nedleggelse.

Kure ber myndighetene se på saken i lys av nye omstendigheter, nærmere bestemt konkursen i Norske Skogindustrier i 2017.

Klima- og miljødepartementet vil nå gjøre en selvstendig vurdering.

Norges Skogeierforbund har sluttet seg til Saugbrugs, og advarer sterkt mot konsekvensene av en eventuell nedleggelse.

– Vi forventer at politisk ledelse ser helheten og omgjør vedtaket om avkortning av kompensasjon, har Per Skorge, administrerende direktør, uttalt.

Norske Skog Saugbrugs ligger i Halden og produserer magasinpapir. De er nå i gang med å utvikle driften og prøver ut nye produkter basert på skog. Det britiske hegdefondet Oceanwood tok over Norske Skog for om lag ti måneder siden.