Vil raskt ut i jobb i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Vil raskt ut i jobb i skogen

Ronja Fyhn Foros og Martin Storberget (begge 21 år) håper begge å få jobbe ute i skogen etter endte bachelorstudier ved Høgskolen i Innlandet. – Vi har hørt at det nærmest er jobbgaranti for studenter […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Magasinet Skog møter de to på Campus Evenstad etter at de begge har avlagt muntlig eksamen i faget skoglig planlegging i midten av oktober. Begge er nå godt i gang med andre året av det treårige kurset «bachelor i skogbruk» som Høgskolen i Innlandet tilbyr.

Campus Evenstad, hvor skogbrukslinja er lokalisert, er et lite men moderne skolesenter i Stor-Elvdal kommune, to mil sør for Koppang, i hjertet av Østerdalen.
Begge de to skogstudentene forteller at de har funnet seg godt til rette på Evenstad, og at de nettopp søkte seg dit fordi høgskolen har en anerkjent skogutdanning, samt at det er ganske små forhold der.

At det ble nettopp skogfag på Evenstad, var ingen tilfeldighet verken for Martin eller Ronja.

‐  Jeg har vært med pappa på vedhogst siden jeg var en neve stor, så du kan si jeg har dette med skogsdrift i blodet fra jeg var liten, forteller Martin. Han kommer fra et småbruk i Elverum, som dessverre for Martin ikke lenger er i drift, så skogeier blir han ikke sånn uten videre.

‐ Jeg kunne godt tenke meg å bo på en gård og eie egen skog, men jeg har ingen gård å overta, så da må jeg eventuelt ut på det åpne markedet og få kjøpt noe, forteller han.

Da Martin gikk på videregående skole var planen først å bli anleggsmaskinfører, men i stedet for å ta fagbrev tok han det tredje påbygningsåret og sikret seg generell studiekompetanse. Interessen og målet hadde endret seg og Martin ville gå skogbruk på Evenstad, i håp om å få en jobb som skogbruksleder i stedet.

‐ Jeg har allerede hatt sommerjobber med skogforyngelse i både Glommen Skog og Nortømmer, og håper således at det å ha fått en fot innenfor i disse organisasjonene vil være nyttig når jeg skal søke jobb. Aller helst vil jeg jobbe i nærområdet rundt Elverum, sier han.

 

Dersom drømmejobben dukker opp når jeg har avsluttet bachelorstudiene, tror jeg neppe jeg kommer til å si nei takk for å gå to år ekstra på skole. Ronja Fyhn Foros

 

Ronja kan, i motsetning til Martin, kanskje få overta en gård med skog om noen år. Hun er oppvokst i en enebolig på Singsås i Midtre Gauldal – mellom Røros og Trondheim, men disponerer nå en kårbolig på onkelen sin gård. Onkelen har ingen egne arvinger, og han og Ronja har snakket om at hun kanskje kan få overta når han ønsker å overdra, men foreløpig er ingen ting avgjort. Gården har både dyrka mark og skog.

‐ Foreløpig konsentrerer jeg meg om å fullføre studiene, så får vi se hva framtida bringer, sier hun.

Ronja var tidlig opptatt av naturen med både jakt, fiske, friluftsliv og dyr, og ønsket å satse på en utdanning i den retningen, men gjennom et eget skogkurs ved Støren skole da hun gikk i 9. klasse, ble den unge jenten brått bestemt på at hun ville satse på en yrkeskarriere til skogs.

‐ Jeg var i det første kullet som fikk prøve skogkurset på Støren og jeg fremstår vel således et levende bevis på at den rekrutteringsstrategien har vært en suksess, ler hun. Skogkurset har med årene blitt fast innslag i undervisningen for 9. klasse ved skolen.
Ronja er en aktiv ung dame, som faktisk gå to bachelorutdanninger parallelt på Evenstad – både skogbruk og utmarksforvaltning. Disse to bachelor-løpene er nært beslektet, og det første studieåret har de nærmest identiske fag. Ved å bruke fire år på studiene, regner Ronja med å kunne dra i land begge de to bachelorgradene.

 

Jeg har vært med pappa på vedhogst siden jeg var en neve stor, så du kan si jeg har dette med skogsdrift i blodet fra jeg var liten. Martin Storberget

 

Høgskolen i Innlandet og Statsbygg ville ha et signalbygg i moderne bruk av massivtre når de bygde det nye administasjonsbygget på Evenstad. Bygge ble ferdigstilt i desember 2016.

 

‐ Alle fagene ved Høgskolen i Innlandet er lagt opp slik at man innenfor et studieår skal fullføre fire bolker som alle gir 15 studiepoeng, slik at man ved årsslutt har oppnådd 60 studiepoeng. Dette gjør at man selv kan sette sammen fagene og progresjonen i studiene litt som man selv ønsker, forklarer Ronja.

Hun plukker derfor litt fag fra både skog og utmarkssiden underveis i studieløpet, men satser på å skrive de to avsluttende bacheloroppgavene etter hverandre, slik at begge får fullt fokus mens de skrives.

Når det gjelder framtidige yrker, kan Ronja også godt tenke seg å jobbe som skogbruksleder i et andelslag, som skogsjef i en kommune, eller gjerne en eller annen forvalterjobb innenfor utmarks- og viltforvaltning.

Martin og Ronja utelukker ikke at de kan gå videre på et masterstudium når bachelorgradene er sikret, men aller helst vil de begge raskest mulig ut i jobb.

‐ Dersom drømmejobben dukker opp når jeg har avsluttet bachelorstudiene, tror jeg neppe jeg kommer til å si nei takk for å gå to år ekstra på skole, slår Ronja nøkternt fast. Martin nikker og er hjertens enig.

De to studentene karakteriserer det som «helt topp» å studere skogfag på Evenstad. Begge fikk anbefalt Evenstad av familie og venner i hjembygda, og bringer gjerne anbefalingen videre til kommende generasjoner.

‐ Jeg kommer fra ei lita bygd og ville bo i ei lita bygd. Evenstad er et studiested med rundt 240 elever. Det at vi er så få gjør også at vi får et tett og sammensveiset miljø mellom studentene. Vi får også tett og god dialog med lærerne her, noe som gjør at terskelen for å få hjelp med ting man står fast på, også er lav, sier Ronja.
Martin, som er fra Elverum, synes dessuten det er fint å ha studiestedet nokså nær hjemme, og han har inntrykk av at Norges biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås, er større og mer upersonlig enn Evenstad. – Dessuten er det mange som mener at skogutdanningen på Evenstad er mer praktisk rettet. Derfor passet Evenstad best for meg, slår han fast.

 

Jeg var i det første kullet som fikk prøve skogkurset på Støren og jeg fremstår vel således et levende bevis på at den rekrutteringsstrategien har vært en suksess. Ronja Fyhn Foros

 

En av de store fordelene med Campus Evenstad, ifølge de to studentene, er at skolen og studenthyblene ligger på det samme tunet. Dette gjør at både utdanningen og sosiale aktiviteter blir nært og oversiktlig.

‐ Det første året er det lagt opp til mye fellesaktiviteter både faglig og sosialt, og jeg vil anbefale alle å bo på campus i alle fall det første året. Da er du garantert å få gode venner, som vil følge deg de årene du studerer her, reklamerer Martin.

Østerdalen og områdene rundt Evenstad byr på mange friluftsaktiviteter som fotturer, fjellturer, kanopadling og jakt og fiske. Tilknyttet studenthyblene er det også en egen hundegård for studenter som vil ha hunden med seg og det er også en egen skytebane tilknyttet campus.

‐ Ellers er studentene flinke til å finne på egne aktiviteter og dra hverandre med på alt som er gøy. Det finnes en Facebookside, hvor alt som skjer blir lagt åpent ut, så er det opp til hver enkelt å bli med på det man har lyst på. Her på Evenstad hjelper alle hverandre til å få mest mulig ut av studie-årene, både faglig og sosialt. Det er ingen spisse albuer eller utpreget konkurranse-mentalitet, forteller Ronja.

 

Det første året er det lagt opp til mye fellesaktiviteter både faglig og sosialt, og jeg vil anbefale alle å bo på campus i alle fall det første året. Da er du garantert å få gode venner, som vil følge deg de årene du studerer her. Martin Storberget

 

– Ledelsen ved Høgskolen i Innlandet viser tydelig vilje til å satse på alle de tre fagene ved Campus Evenstad, sier Kristin Evenstad Gangås.

 

Satser mer på skogfag

Ledelsen ved Høgskolen i Innlandet viser en tydelig vilje til å satse på alle de tre hovedfagene her ved Evenstad, både skogbruk, utmarksfagene og anvendt økologi, sier Kristin Evensen Gangås. Hun er førsteamanuensis og fungerende avdelingsleder for Avdeling for Anvendt økologi og landbruksfag, som Campus Evenstad er en del av. Blant annet lyser avdelingen nå ut sju nye stipendiatstillinger (treårige doktorgradsstudier, red. anm.), og flere av disse vil være tilknyttet skog- og utmarksfagene, forteller hun.

‐ Satsingen på skogfag vises også gjennom at vi nylig fikk styrket avdelingen med en ny førsteamanuensis, Hanne Kristine Sjølie. Hun er den første rene skogforskeren på Evenstad, og skal bidra til å styrke både den faglige forskningen og veiledningen overfor studentene, forklarer Gangås videre.

Hanne Sjølie forteller at hun er forstkandidat (mastergrad i skogfag) og har en doktorgrad i naturforvaltning fra NMBU i Ås. Hun har også jobbet flere år som forsker ved NMBU, men har nå overtatt hjemgården i Rendalen og flyttet tilbake til Østerdalen, sammen med familien.

‐  Jeg er i gang med å søke om forskningsmidler til et stort prosjekt på vegne av Høgskolen i Innlandet. Dette prosjektet har som mål å se på ressursgrunnlaget som finnes i skogen, herunder tømmer, kjøtt og bær og hvordan uttak av disse ressursene skaper endringer i økosystemet de er en del av og hvilken klimaeffekt en eventuelt økt ressursutnyttelse vil kunne medføre, forteller hun.

Hanne Sjølie vil få en av de utlyste stipendiatstilling tilknyttet sin forskning, for å styrke skogfagsatsingen ytterligere.

Fra før har Evenstad høy kompetanse på bioenergi og utnyttelse av skog som råstoff for biobrensel, med blant annet professor Bengt Gunnar Hillring, som den viktigste faglige ressursen. Også innenfor dette fagområdet styrker høgskolen nå satsingen gjennom en ny stipendiatstilling.

En av de store fordelene med Campus Evenstad, ifølge Ronja og Martin, er at skolen og studenthyblene ligger på det samme tunet, samt at det er gode muligheter for friluftsaktiviteter i området rundt skolen. Det er alltid noe å finne på, og man blir fort kjent med medstudentene, sier de to.