14 ulver felt i sonen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

14 ulver felt i sonen

Det er felt 14 ulver på lisens innenfor ulvesonen etter at fellingsperioden startet 1. januar. Perioden med lisensfelling går fram til og med 15. februar.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det ble felt en ulv i Aurskogreviret denne uken, og kvoten som gjenstår er på tre dyr. I Kynnareviret er maksimalt antall ulver skutt med elleve felte ulver.

Klima- og miljødepartementet gav like før jul klarsignal til at alle ulvene i revirene Kynna og Aurskog skulle kunne felles.

– Felling av ulvene i Aurskog og Kynna vil kunne gi en bestandsreduksjon ned mot bestandsmålet, og er innenfor rammene av lovverket, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Tirsdag denne uken ble det altså felt en ulv i Aurskogreviret i Viken fylke. Det finnes flere ulver i området, men mannskapet har tatt noen hviledager, melder nettsiden rovdyr.org.

Tirsdag ble lisensfellingskvoten for ulv i Aurskogreviret i Viken økt til sammen sju individer. Gjenstående kvote er på tre dyr. Kvoteutvidelsen skjedde etter at det var falt snø flere dager i Aurskog-traktene, som gjør sporing vesentlig enklere.

Det er også felt elleve ulver i Kynnareviret i Innlandet i år. Dermed er også kvoten fylt i Kynna, etter at den også her er blitt utvidet i flere runder.

Inviterer til bålaksjon

Til tross for at rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo vedtok at fem flokker innenfor ulvesonen skulle kunne skytes, ville ikke departementet tillate jakt i flokkene Hernes, Rømskog og Hornmoen. Det reagerer Naturbruksalliansen sterkt på. Alliansen som samler ulike interesse- og næringsorganisasjoner forsøker å påvirke ulvepolitikken, de ber nå departementet respektere rovviltnemdenes lokale stemmer ved å invitere til bålaksjon 19. januar klokken 18.00. De oppfordrer alle om å samle det det antall personer som er smittevernsmessig og tenne bål, da et bilde og dele dette på sosiale medier.  

– Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 burde derfor være å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona. Rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 5 flokker innebærer en aktiv forvaltning og følger opp Stortingets vedtak. Etter KLDs vedtak tas kun 2 flokker ut.