Avlyser Stortingets ulvepolitikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Avlyser Stortingets ulvepolitikk

-Regjeringen setter med dette Stortingets ulvepolitikk til side. Helgesen presenterer en fortolkning av lovverket som innebærer at ulvebestanden vil vokse langt utover det bestandsmålet Stortinget har satt, sier Erik Lahnstein administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

‐ Helgesen har fått en krystallklar instruks fra Stortinget om å utnytte det juridiske handlingsrommet som finnes i lovverket for å gjennomføre ulvepolitikken. Han er instruert om å se eksplisitt på hvordan bredere samfunnshensyn utover tap av husdyr kan tillegges «vesentlig vekt» i begrunnelsen for lisensjakt, sier Lahnstein.

‐ Helgesen velger imidlertid å utfordre Stortinget på nytt. Han sier rett ut at denne typen bredere hensyn, slik som folk frykt eller rettsfølelse, ikke skal være et vurderingsgrunnlag for lisensjakt, slik det er blant annet i Sverige og Finland, sier Lahnstein.

Den nye bestemmelsen som regjeringen foreslår vil ikke gi hjemmel for et uttak av ulv i tråd med Stortingets bestandsmål.

‐ Regjeringen skriver rett ut at uttaket etter denne bestemmelsen vil begrenses til «et lite antall» og vil dermed ikke sikre forvaltning av rovviltbestander etter bestandsmålet, sier Lahnstein.

‐ Lovendringene undergraver Stortingets vedtatte politikk. Vi må forvente at Regjeringens politikk vil gi en raskt voksende ulvebestand, en handlingslammet forvaltning og økt konfliktnivå, sier Lahnstein.