300 ungdommer ansatt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

300 ungdommer ansatt

Det har vært satset hardt på rekruttering av ungdom til sommerjobber i skogbruket. Til sammen har skogsamvirket ansatt ca. 300 ungdommer for å plante skog denne sommeren.

I alt har skogsamvirket som består av Allskog, Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog og AT Skog bestilt 25 millioner planter denne våren. De seinere åra har dette vært en jobb som er utført av utenlandsk arbeidskraft. I år, som i fjor, har koronaen satt en stopper for dette. Det er derfor satset storstilt på rekruttering av norsk arbeidskraft og særlig på ungdom.

Stor respons

Per utgangen av mai har skognæringa sysselsatt over 500 norske arbeidstakere for å få plantene i jorda. Av disse utgjør ungdom ca. 300. Det har vært en respons som langt overstiger forventningene. Det at vi får med oss mange ungdommer er ekstra artig, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Ungdommen får en god sommerjobbinntekt, og får samtidig med seg en viktig arbeidserfaring. Skogplanting er viktig for framtidas verdiskaping og for klima. Vi tror det blir en opplevelse for livet for ungdommen å plante skog. Skogplanting er en fysisk hard jobb, men det meningsfylt å plante skog som er et av våre viktigste klimatiltak.

Stortingetsvedtaket må følges opp

Stortingsflertallet vedtok i april at skognæringa skulle få dekket ca. halvparten av merkostnaden for plantesesongen 2021. Dette har vært et viktig økonomisk grunnlag for satsinga på norsk arbeidskraft. Det er en kjensgjerning at norsk arbeidskraft er mer kostbart enn bruk av utenlandske arbeidstakere. Skognæringa har innrettet seg i tillit til stortingsvedtak i april og vi forventer at dette følges opp når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas i midten av juni, sier Skorge.

Fortsatt er det ca. 20% av skogplantene som vi per i dag ikke har tilstrekkelig med hender til å få i jorda. I juli måned setter vi også i gang med motorsag for å rydde i ungskogfelt. Dette er jobb som ut fra sikkerhetshensyn krever mer erfaring. Vi håper derfor at det som et supplement til den norske arbeidskrafta blir mulig å få inn noe utenlandsk arbeidskraft i juni.

Bakgrunnstall fra skogsamvirket

Antall planter bestilt25 000 000
Prognose for planting19 000 000
Rest planter pr. 20 mai6 000 000
Antall utenlandske arbeidstakere normalt430
Antall utenlandske arbeidstakere våren 20210
Antall norske arbeidstakere våren 2021530
Herav ungdom300
Tallene i tabellen er avrundet