Åpner for større tømmerlass på vogntog med flere aksler
Hopp til innholdet arrow_downward

Åpner for større tømmerlass på vogntog med flere aksler

Regjeringen vil effektivisere tømmertransporten og har bedt Statens vegvesen sende et forslag om økt totalvekt på «svake» veger på høring.

– Skal vi lykkes med det grønne skiftet, må tømmertransporten utvikles videre og effektiviseres. Derfor er vi godt fornøyd med at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil tilpasse regelverket slik at vi kan utnytte de kjøretøy som i dag er mest moderne og best egnet til dette formålet, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

I dag er maksimal totalvekt på «svake» veger, det vil si bruksklasse T8, 50 tonn – uavhengig av hvor mange aksler vogntoget har. Det er først og fremst aksellast som avgjør hvor stor slitasje det blir på vegnettet. I høringsforslaget legges det derfor opp til at tillatt totalvekt blir avhengig av vogntogets utforming, og foreslåtte vekter er:  

Tømmerbil antall akslerTømmertilhenger antall akslerTotalvekt tonn
3452
3555
4457
4560

Sammenlignet med dagens løsning betyr det at nyttelasten kan økes med 28 prosent, og at antall transporter kan reduseres med 22 prosent.

– Vi har arbeidet med dette forslaget lenge, og har blant annet utredet hvordan det vil påvirke belastningen på vegnettet, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

– Vi mener dette er et forslag som bidrar til å utvikle transporten i riktig retning både når det gjelder effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, sier han.