Biodrivstoffdebatt på NRK - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Biodrivstoffdebatt på NRK

Biodrivstoff var tema for Debatten på NRK 1 i går. Blant deltakerne var administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Klimanytten ved bruk av biodrivstoff ble heftig debattert. Lahnstein understreket at FNs klimapanel er krystallklare på at bruk av bioenergi må økes dersom vi skal nå 2-graders målet. Vi må erstatte det fossile råstoffet med fornybart råstoff.

I 2020 snakker vi om å benytte 170 millioner liter avansert biodrivstoff. Vi bruker restråstoff til å produsere biodrivstoff (restråstoff fra sagbruk, grener, topper, mv.). Bare restråstoffet på sagbrukene i dag er tilstrekkelig til å produsere 400 millioner liter. Sidestrømmene, altså de andre produktene som kommer ved produksjonen av biodrivstoff, også stor klimanytte, understreket Lahnstein.

Se hele debatten på NRK.