Trevirke et viktig element i det nye regjeringskvartalet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Trevirke et viktig element i det nye regjeringskvartalet

‐ Det er svært positivt at kommunal- og forvaltningskomiteen enstemmig har vedtatt at trevirke skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet, sier Olav A. Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund.

Veum er glad for innstillingen, der komiteen understreker at bruk av tre i regjeringskvartalet vil følge opp vår tradisjon med bruk av tre i store, offentlige signalprosjekt som Vikingskipet og Gardermoen Lufthavn. Ved siden av å gjøre regjeringskvartalet til et eksempel på god norsk byggeskikk, vil en offentlig investering i den størrelsesorden som regjeringskvartalet representerer, bidra til å utvikle ny teknologi og nye produkter i en viktig næring for Norge, sier komiteen.

Komiteen ber regjeringen sørge for at regjeringskvartalet blir et ledende eksempel på reduksjon av skadelig miljøpåvirkning og fremme av klimavennlige løsninger i offentlig byggeri, med strenge sikkerhetskrav, i tråd med § 5 i lov om offentlige anskaffelser, hvor et livsløpsperspektiv legges til grunn. Det skal legges særskilt vekt på klima- og miljøfotavtrykket til materialene som benyttes i byggingen av regjeringskvartalet.

Den brede enigheten i Stortinget og komiteens vektlegging av skogindustrien som en viktig del av norsk næringsliv, er noe Veum har merket seg med tilfredshet.

‐ Vi ser med forventning fram til regjeringens oppfølging av innstillingen, sier Veum.