Bruprogrammet på høring - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Bruprogrammet på høring

Vegdirektoratet foreslår å bruke 73 millioner hvert år de neste fire årene for å forsterke bruer i fylkesvegnettet som er flaskehalser for tømmertransporten.

Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag til fordeling av midler til bruprogrammet for årene 2020 og 2021.

I tråd med Nasjonal transportplan

‐  Vi er svært tilfreds med at Regjeringen legger opp til å gjennomføre bruprogrammet i tråd med Nasjonal transportplan og den framdriftsplanen som er lagt, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 varslet Regjeringen at den ville sette av 300 mill. kr til et program for fjerning av flaksehalser på fylkesvegnettet. Midlene skal brukes til forsterkning av bruer som er viktige flaskehalser for tømmertransporten slik at tillatt totalvekt på disse bruene kan økes til 60 tonn. Omregnet til 2019-prisnivå utgjør rammen 320 millioner kroner.

I statsbudsjettet for 2019 ble det satt av 25 mill. kroner. Disse midlene er fordelt på 9 bruer.

Forsterking og nybygging av bruer

Høringsforslaget innebærer forsterkning av 28 eksisterende bruer og bygging av to nye bruer.

– Bruprogrammet er ett ledd i en strategi for å effektivisere skognæringens transporter. Det vil gi reduserte kostnader, færre kjøretøyer på vegene og reduserte utslipp, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Høringsfristen er satt til 25. juni 2019.