Drømmeskolen Ydalir - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Drømmeskolen Ydalir

Ydalir barneskole i Elverum er kåret til Månedens bygg for april av Tenk Tre.

– Ydalir blir omtalt som en drømmeskole av både barn og voksne, og er en viktig del av den regionale næringsutviklingen der man virkelig ønsker å satse på tre som ressurs. Det er et flott bygg både for brukerne og miljøet, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Også lærere og elever er begeistret for den nye skolen.

For tre og et halvt år siden var jeg med å definere drømmeskolen, og nå står jeg i den, sier rektor Monica Bekkelien.

Da skolen åpnet dørene høsten 2019, ble Monica Bekkelien tilsatt som rektor. Før det jobbet hun som prosjektleder for pedagogikk på skolene i Elverum kommune. Slik har hun vært involvert i Ydalir helt fra ide til ferdig bygg.

– Når det gjelder skolens funksjon og estetikk, var vi opptatt av at det skulle bygges på en slik måte at det ivaretar de pedagogiske kravene. Det var viktig at skolen skulle ha mye eksponert treverk. I dette bygget kan vi se byggeklossene, skjøtene og hvordan modulene er festet med bolter. Det har i ettertid vist seg å skape mye undring og nysgjerrighet hos elevene, sier Bekkelien.

Trapp, gang og grupprom på Ydalir barneskole.
Fotograf: Kristina Skamsar.

Ydalir bydel bygges for å ta mest mulig vare på jorda vår. Her skal det etter hvert bygges et mangfold av boliger med lave energi- og vedlikeholdskostnader. Generelt er ambisjonen knyttet til at materialer og energi, som inngår i bygging og drift av et område, omregnet til klimagassutslipp, skal oppveies av energi produsert lokalt. I denne bydelen ligger allerede Ydalir barneskole.

Mindre klimagassutslipp

Ydalir skole og barnehage reduserer klimagassutslipp med 55 prosent. Det tilsvarer tur/retur flyreise mellom Oslo og Paris 16 153 ganger, 5416 biler som kjører 16000 km per år, eller 846 personers totale forbruk i ett år. 

– Tre er et materiale som blir viktigere og viktigere med tanke på klimautfordringene. Samtidig skal vi bidra til næringsutvikling basert på regionens eget gull. Elverum er en skogkommune, og vi ønsker å bygge opp under hele verdikjeden. Vi ønsker å bygge bærekraftig. Dette kan og vil vi bidra med, sier Heidi Erikstad, prosjektleder i Elverum kommune.

Du kan lese mer om Ydalir på Tenktre.no.