Ekstrem tørke lammer skognæringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ekstrem tørke lammer skognæringen

Svensk skognæring har stoppet helt opp på grunn av et stort antall skogbranner, og nå nekter brannmyndighetene også all hogst i store områder i Norge. Skogsentreprenørene, og hele skognæringen, fortviler. – Dette er en ekstrem […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Situasjonen er høydramatisk for hele skogbransjen, sier fagsjef skog i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Bjørn Lauritzen til skog.no. ‐ Når myndighetene nå har stoppet all skogdrift i begge Agderfylkene og i Telemark, pluss store andre skogområder på Østlandet, er det dramatisk for mange av våre medlemmer.

‐ Vi er i slutten av juli, og du kan ikke bare dytte de ansatte ut i ufrivillig ferie, hevder han. Det er heller ikke mulig for en skogsentreprenør med hogstmaskiner og lassbærere å tilrettelegge for annet arbeid, slik loven sier. Det sier seg selv at disse spesialmaskinene ikke kan settes til annet arbeid. Hva skulle det være, spør han.

‐ Mens Landbruks- og matdepartementet holder krisemøter med landbruket, vil ikke Arbeids- og sosialdepartementet, som NAV ligger under, en gang forstå at det er en ekstraordinær situasjon. Det er sterkt provoserende, men vi er ikke ferdige med NAV, for å si det slik, slår han fast.

Vi kan ikke være uten inntekter og ha fulle utgifter i ukesvis, sier fagsjef skog Bjørn Lauritzen i MEF.
Foto: Roar Ree Kirkevold

‐ Det kan virke som at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har vært ute i sommer, tordner administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie Brodtkorb i Nationen. Saken gjelder at ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV uttalte til NRK at tørken har vart en stund og har vært varslet. NAV hevder at det er skogbrannfare hvert år og at bedriftene må tilrettelegge for annet arbeid i de ti første dagene som de likevel må betale de ansatte lønn (etter permitteringslønnsloven).

‐ For en ting er at lønnsutgiftene er viktige i en næring med små marginer, men også utstyrsparken skal betales. Med fulle utgifter i form av renter og avdrag, men uten noen inntekter i flere uker, er det dramatisk. Likevel ser vi at innen rimelige grenser, så er finansinstitusjonene forståelsesfulle, sier Lauritzen.

Styreleder i Norges Skogeierforbund og AT-Skog, Olav A Veum har aldri opplevd maken til tørke. Nå må vi snart få mange dagers regn, hevder han. Foto: Roar Ree Kirkevold

‐  Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier styreleder i Norges Skogeierforbund og styreleder i AT Skog, Olav A Veum til Skog.no. En skogbrann ble stoppet 200 meter fra Veums egen skog i Telemark.

Det gis nå ingen dispensasjoner til tømmerhogst i Agderfylkene eller i Telemark.

‐ Dette vil gå ut over hele verdikjeden vår, sier han. For selv om sagbrukene operer med noe lagerkapasitet, så må regnet komme snart. Vi kan ikke stå stille i ukesvis.

Veum er enig med MEF i deres påstand om at sommerens skogtørke er en ekstremsituasjon.

‐ Det er jo riktig at vi har stedvis skogbrannfare hver sommer, sier han, men da kan vi omprioritere drifter fra tørr furumo til fuktig grandrift innen overkommelig avstand. Slik er det ikke nå når praktisk talt hele Skandinavia opplever den verste tørken siden 1947.

Flere større skogsentreprenører sier til ulike medier at de synes brannvesenets totalforbud mot hogst er overdrevet.

‐ Jeg synes brannsjefene er svake når de ikke tar anleggsbransjen også. Dette er forskjellsbehandling fordi det er lett å ta skogbransjen i forhold til den store anleggsbransjen, sier medeier i firmaene Agder Linjerydding og Best på Skog, Sigmund Lindtveit, til Tvedestransposten.

 

Skogsjef i Glommen Skog, Per Skaare sier til Østlendingen at de også har sendt ut permitteringsvarsel til alle sine entreprenører.

‐ Alle maskiner kjører uten kjetting og belter for at de skal unngå å lage gnister i skogen. All aktivitet skjer også i de mest fuktige områdene hvor vi er ganske sikre på at det ikke vil bli noen skogbrann. Det arbeides på kvelden og natten. Da er det fuktigere i skogen og det er lettere å oppdage eventuelle branner fortere. Alle maskiner er også utstyrt med beredskap som kan slukke brann umiddelbart, forteller han.

Også Olav A. Veum mener man må vurdere å diskutere særskilt vakthold og andre tiltak for at hogsten skal kunne komme i gang igjen i de minst utsatte områdene dersom regnet lar vente på seg i flere uker fremover.

‐ For nå er det knusktørt langt ned i bakken og grunnvannstanden er lav, hevder han. Derfor skal det vesentlig mer enn et godt regnskyll til før vi kan avblåse krisen.

Gå i plantefeltene og se om alt er i orden, oppfordrer Olav A. Veum. Mange planter som ble plantet i vår kan ha tørket ut og dødd.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Olav A. Veum er også engstelig for vårens plantede områder.

‐ De små pluggene må ha noe nedbør før de roter seg i bakken, sier han. I år er jeg redd at mange skogeiere kan påføres tap ved at de må plante om igjen til neste år.

Veum sier at det per i dag ikke finnes forsikringsordninger som dekker tapet av planter som tørker ut og dør.

Han oppfordrer skogeierne til å ta noen turer ut i skogen for å se.

‐ Følg også med på situasjonen til granbarkbillene, advarer han. Forut for det enorme angrepet i 1976 var det også en svært varm sommer som ga god overlevelse av billelarvene.

Det vi må være obs på er at dersom antallet granbarkbiller blir ekstremt stort, kan de også angripe friske trær.

Og den helt unormalt tørre og varme sommeren i år har også svekket en del trær på de mest tørkeutsatte områdene.