EU-kommisjonen forbyr ikke flatehogst - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

EU-kommisjonen forbyr ikke flatehogst

EU-kommisjonen presenterte nylig sin nye skogstrategi. I strategien sies det at flater kan hogges der det er faglig forsvarlig.

Det har vært mye debatt om EUs skogstrategi. På fredag ble strategien offentliggjort, og hva sier så EU-kommisjonen om hogstmetoder? Strategien legger vekt på at skogen må drives bærekraftig, slik at det tas hensyn til biologisk mangfold og de naturgitte forholdene der skogen vokser. Kommisjonen ønsker seg større mangfold, spesielt mer løvtrær og blandet skog, og skog der trærne har forskjellig alder.

Flatehogst kan brukes der det er faglig forsvarlig. I Norge er det gode faglige grunner til at vi flater, og ikke plukker ett og ett tre, slik vi gjorde for 100 år siden.

Etter å ha lest EUs skogstrategi kan vi altså konkludere med at EU-kommisjonen ikke forbyr flatehogst. I Norge driver vi et bærekraftig skogbruk som tar hensyn til naturmangfoldet, og det har vi tenkt å fortsette med, enten vi bruker den ene eller den andre hogstmetoden, skriver Ellen Alfsen i et innlegg i Nationen. Du kan lese hele innlegget her.