Mer om EUs skogpolitikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mer om EUs skogpolitikk

Det lekkede forslaget til EUs nye skogstrategi skaper sterke reaksjoner fra mange av medlemsstatene i EU, og fra medlemmer i Europa-parlamentet. Oppfordringen er klar: Strategien må skrives om!

Både EU-parlamentet og Rådet har tidligere kommet med uttalelser om hva den nye skogstrategien bør inneholdet. Det reises nå sterk kritikk mot Kommisjonen fordi den ikke har lagt vekt på disse uttalelsene.

Kommisjonen har ikke diskutert skogstrategien med medlemslandene, og den er ikke diskutert i Skogkomiteen (Standing Forestry Committee, komiteen der alle skogrelaterte spørsmål skal behandles). Heller ikke Rådet har fått vesentlig informasjon fra Kommisjonen. Dette er uakspetabelt, skriver ti av medlemslandene i et brev til Kommisjonen. Medlemslandene understreker også at skogpolitikk er det enkelte lands ansvarsområde, ikke Kommisjonens. Kommisjonen må utsette publisering av strategien, og skrive om skogstrategien, sies det i brevet.

Også representanter fra EU-parlamentet har engasjert seg. Parlamentet hadde en grundig behandling av hva en ny skogstrategi bør inneholde i 2020. En rekke medlemmer av EU-parlamentet har derfor sendt brev til Kommisjonen, blant dem leder av Landbrukskomiteen, Norbert Lins, og saksordfører for skogstrategien, Petri Sarvamaa. Kommisjonen undergraver bærekraftig skogbruk, og legger ensidig og ubalansert vekt på miljøaspektet ved skogen. Betydningen av at vi må erstatte fossile materialer med fornybare, trebaserte produkter blir ikke gitt sterk nok vekt av Kommisjonen, skriver parlamentarikerne. Underskriverne gir klar beskjed om at Kommisjonen bør skrive om strategien.

Kommisjonen har tidligere varslet at strategien skal publiseres 14. juli. Om Kommisjonen tar de sterke reaksjonene fra Rådet og EU-parlamentet på alvor, gjenstår å se.