God skogbrannberedskap i Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

God skogbrannberedskap i Norge

Det viktigste skogeierne kan gjøre for å hindre skogbranner, er forebyggende tiltak som kursing og opplæring av de som driver ute i skogen, sa Hans Asbjørn Kårstad Sørlie, rådgiver i Norges Skogeierforbund i en debatt på Dagsnytt 18.

I sommer er det ekstraordinær stor skogbrannfare i store deler av Sør-Norge. I enkelte områder har brannvesenet lagt ned forbud mot skogsdrift. Det gjelder blant annet Telemark fylke.

I en sammenligning mellom forholdene i Sverige og Norge, viste Sørlie til at det er en fordel for Norge at vi har et spredt bosettingsmønster. Det bidrar til at skogbranner oppdages tidlig. Brannvesenet er dimensjonert for slike hendelser i distriktene, og kan fortere komme fram til skogbrannene.

Sørlie understreket at det er satt i verk viktige tiltak etter den store skogbrannen i Froland i 2008. Noe av det viktigste som er gjort, er at vi nå har noen personer med spesialkompetanse på skogbranner. De kan bidra med lederstøtte i arbeidet med å slokke branner rundt om i landet.

Cecilie Daae, direktør for DSB, understreket i debatten at de har et godt samarbeid med blant annet skogeierne, og det jobbes systematisk for å bedre beredskapen for skogbranner.  DSB har opprettet et fast skogbrannutvalg, der representanter fra blant annet skognæringen deltar. De fleste branner blir slukket på bakken, men vi har god helikopterstøtte fra Helitrans i Norge. Vi har flott frivillig innsats og Sivilforsvaret i beredskap, sa Daae.