Handlingsplan for godstransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Handlingsplan for godstransport

Jernbanedirektoratet har fastsatt jernbanesektorens handlingsprogram for perioden 2018-2029. Skognæringen er nå ett av fire områder i jernbanesektorens godssatsing, og programmet inneholder mange tiltak som er viktige for næringen.

‐ Skogeierforbundet har lagt ned mye ressurser for å få til en målrettet satsing for å effektivisere tømmer- og flistransporten på bane, sier Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.

‐ Nå blir det svært viktig at Regjeringen og Stortinget sikrer rammer slik at tiltakene kan realiseres i tråd med den framdriftsplanen som er lagt, sier Skjølaas.

Til sammen ligger det godstiltak til 18 mrd. kroner i handlingsprogrammet. Av dette er det lagt til grunn at 5,7 mrd. kroner vil komme i perioden 2018-2023.

I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget mye penger til planlegging. Derfor er det satt i gang planlegging av alle de tiltak som forves tatt i bruk i første 6-årsperiode.

En oversikt over tiltak som skal settes i gang, og som er viktige for skognæringen, finnes i dokumentet «Handlingsprogram for jernbanen».