Støtter Jernbanedirektoratets forslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Støtter Jernbanedirektoratets forslag

Verdikjeden Skog og Tre gir klar støtte til forslaget til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029.

Verdikjeden Skog og Tre understreker i brevet at effektivisering av jernbane må tilrettelegge for utvikling av norsk industri hvor innenlandsk foredling av skogressursene kan øke norsk verdiskaping. Det er viktig at alle godstiltak gjennomføres så raskt som det realistisk sett er mulig. Situasjonen ved Norsenga er krevende, og det er også behov for økt kapasitet på strekningene mellom Oslo og Østfold.

Jernbanedirektoratets satsing tilrettelegger for videre vekst og utvikling i skog- og trenæringen, spesielt i Innlandet, skriver Verdikjeden Skog og Tre. Verdikjeden har også satt opp en oversikt over godstiltak som er helt eller delvis begrunnet i skog- og trenæringens behov. Tabellen finner du i høringsbrevet, lenke til brevet ligger øverst til høyre på denne siden.