Ja til felles nordisk skogpolitikk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ja til felles nordisk skogpolitikk

Nordisk råd anbefaler regjeringene i de nordiske landene å være pådrivere for én felles nordisk holdning overfor EU i skogpolitikken.

I forrige uke behandlet Nordisk råd et forslag om en felles nordisk kraftsamling overfor EU i skogpolitikken. Den nye lederen i Nordisk råds bærekraftsutvalg, Ketil Kjenseth (V), var blant dem som så forslaget i tråd med den nye rapporten fra FNs klimapanel.

‐ Fra Norges side vil jeg si at vi i Stortinget har vedtatt å knytte oss til EUs klimastrategi og kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Det er ingen konflikt mellom de nordiske landene. Tvert imot skal vi samarbeide i den store europeiske dugnaden, sa Ketil Kjenseth under debatten.

Kjenseth viste videre til at det vil bli viktig med kortreist biodrivstoff framover. Han viste også til at de nordiske landene kan diskutere hvordan vi får til vern av skog, men understreket at vern av skog må skje gjennom frivillig vern.

Forslaget ble vedtatt

Det var den konservative gruppen i Nordisk råd som først fremmet forslaget. Bakgrunnen var blant annet reglene om utslipp og opptak av CO2 i skog (forkortet LULUCF) fra EU-kommisjonen.

Nordisk råd vedtok med 60 mot 10 stemmer følgende:

«Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra viktiga skogsnäringar, i förhållande till EU. Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna att arbeta för – och driva på ett gemensamt Nordiskt ställningstagande rörande våra viktiga skogsnäringar, i förhållande till EU.»

Skogeierforbundet støtter avgjørelsen

‐ Både vi og de andre nordiske skogeierorganisasjonene mener vi bør utvikle en felles nordisk skogpolitikk, og vi er svært glade for den brede støtten forslaget fikk ved behandlingen i forrige uke, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen.

‐  Om de nordiske landene står sammen, er Norden en maktfaktor å regne med, sier Alfsen.

Alfsen gratulerer også Ketil Kjenseth som ny leder av Nordisk råds bærekraftsutvalg.

‐ Vi har store forventninger til utvalget, og det blir spennende å følge utvalgets arbeid framover, sier Alfsen.

Her er de nordiske skogeierorganisasjonene samlet til sitt årlige møte. I 2018 ble det avholdt i Fyresdal i Telemark.