Klarsignal for fusjon mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Klarsignal for fusjon mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA

Konkurransetilsynet har ikke innvendinger til fusjonen mellom Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. – Det er ikke overraskende for oss, men vi er selvsagt glad for avklaringen, sier Gudmund Nordtun, som blir administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA.

– Vi er glade for avklaringen og kan nå sette fokus på den nye organisasjonens arbeid med å sikre best mulig avkastning på de 7.200 andelseiernes skogeiendommer. Vi har de beste naturlige forutsetninger for å drive et aktivt, bærekraftig og kostnadseffektivt skogbruk, sier nestlederen i det nye andelslaget Ole Th. Holth.

Den 18. juni ble fusjonen vedtatt i ekstraordinære årsmøtene i Glommen Skog SA og Mjøsen Skog SA. Fusjonen forutsatte godkjenning fra Konkurransetilsynet. Nå har andelslagene fått svaret de ønsker seg fra Konkurransetilsynet. Derved er siste hinder passert, og fusjonen går over i en ny fase.

Full trykk på etableringen

– Jeg er glad for at vi nå kan konsentrere oss om å bygge den nye organisasjonen. Forberedelsene har startet, men en del forhold har vi måttet legge på vent av konkurransehensyn. Vi har imidlertid kontroll på at alle forretningskritiske oppgaver vil bli løst straks det nye foretaket formelt er en realitet, sier Gudmund Nordtun, som blir administrerende direktør i Glommen Mjøsen Skog SA.

– Selv om fusjonen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2019 vil vi av praktiske hensyn drifte de to andelslagene videre i en periode. Alle avtaler som er inngått med kunder vil selvfølgelig bli ivaretatt, og vi vil gjøre vårt ytterste for at sammensmeltingen av de to andelslagene skjer så sømløst som mulig og til beste for våre eiere, sier Nordtun.