Koronahåndtering i verdensklasse - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Koronahåndtering i verdensklasse

Viken Skog har hatt sitt andre digitalt årsmøte. Olav Breivik ble gjenvalgt til sin åttende styrelederperiode og økonomien går så det suser i trekronene. 21. juni kommer dessuten et nytt digitalt verktøy.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

På tross av usikkerhet om virus og tømmertilgang, har administrasjonen og styret i Viken Skog loset skogeiersamvirket gjennom et vanskelig 2020. Etterspørselen etter sagtømmer økte, mens massevirkeindustrien slakket ut.

Konsernet

Viken Skog konsernet omsatte 3,1 millioner kubikk tømmer i 2020 mot 3,4 året før. Omsetningen ble på 2,23 milliarder kroner (2,45 i 2019). Driftsresultatet ble likevel på 46,7 millioner kroner. Årets overskudd etter skatt på kr 33 284 000 ble disponert med kr 6 464 000 til utbytte på egenkapital (3% på obligatorisk andelskapital og 3,5% på tilleggskapital til andelseierne) og kr 26 819 000 overført til annen egenkapital.

Enkelte delegater ville fjerne hele eller deler av serviceavgiften, men disse forslagene ble trukket mot at styret og administrasjonen utarbeider et forslag før høstens andelseiermøte.

Viken Skog har kjøpt seg opp i sagbruksindustrien, og høster allerede gevinster på eierskapet både i Moelven, Begna Bruk og RingAlm. De varslet at også 2021 vil bli et svært godt år, og investeringsplanene er store og fremtidsrettet.

Valget

Olav Breivik ble gjenvalgt med 35 stemmer (3 blanke), og går derfor inn i sin åttende periode som styreleder i Viken Skog.

Inn i styret kom ringreven fra Ringerike, Lars Fredrik Stuve med 25 stemmer. 10 stemte for benkeforslaget om at styremedlem Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg) skulle gjenvelges.

Tydeligere

Viken Skog fortalte mye om hvordan de oppfatter økt press på det å drive næring i skogene.

– Frivillig vern er en god ordning, men den er under press, så nå må vi stå sammen for ikke å bli presset til dårligere løsninger og redusert samfunnsmessig verdiskaping, sa Olav Bjella i sin redegjørelse. Utfordringene er like over hele landet, og Olav Breivik vil bli tydeligere og oftere ute med skognæringens budskap om at skogbruket er bærekraftig og drives langsiktig forsvarlig. En holdning han delte med nyvalgt styreleder i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad som hilste til årsmøtet.

Tømmerprisene

I en tid hvor trelastprisen øker brutalt med opptil flere hundre prosent i enkelte markeder, var flere delegater selvsagt opptatt av hvordan de skal se tilsvarende utvikling på tømmerprisene. Daglig leder Tor Henrik Kristiansen påpekte at tømmerprisene faktisk har steget med hundre kroner, og at Viken Skog virkelig legger trykk på alle forhandlinger med industrien.

Merk dagen 21. juni

Da slipper Viken Skog sin nye versjon av det digitale planleggingsverktøyet Din Skog 21. Denne gang med en ny løsning for skogeierne som vil bli mer aktive i skogen sin. Versjonen skal bli enklere, mer praktisk og den er bygd på de ønskene som skogeierne tidligere har meldt inn som aller viktigst.

Viken Skogs visjon er å utvikle en verdikjede i verdensklasse. I det vanskelige året 2020 viste de nok at de langt på vei lever opp til denne svært ambisiøse målsetningen.