Nasjonal pris til Stine Sofie senteret - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nasjonal pris til Stine Sofie senteret

Stine Sofie senteret er kåret til Månedens bygg for mai av Tenk Tre.

Senteret, som er verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn, stod ferdig i 2016. Det ligger i Grimstad med utsikt mot svaberg og sjø. Etter de brutale voldtektene og drapene på Stine Sofie (8) og Lena (10) i 2000, måtte det finnes en vei videre. Ada Sofie Austegard fant sin vei.

– Hva om Stine og Lena hadde overlevd voldtektene? Hva hadde møtt dem etterpå og hvilken hjelp hadde de fått? Det finnes tilbud for de fleste handikap og diagnoser, men ingenting for voldsutsatte og traumatiserte barn, forteller Ada Sofie.

Stiftelsen ble etablert allerede i august, knappe tre måneder etter drapene i Baneheia. Ada Sofie jobbet målrettet og beinhardt for å styrke rettighetene for voldsutsatte barn. Det gjør hun fortsatt, nå sammen med et team på 60 medarbeidere.

– Jeg møtte skepsis i starten. Hvordan kan man hjelpe så traumatiserte barn? For meg er det enkelt. Alle barn liker å leke og le, møte andre i samme situasjon, spise is. Barna hos oss trenger akkurat det samme som andre barn, de trenger det bare enda mer, sier Ada Sofie.

Tre, trivsel og trygghet

En tidlig og viktig samarbeidspartner i prosjektet var arkitekt Bengt Michaelsen i BGM Arkitekter AS. Han ønsket at bygget skulle oppføres i tre, nærmere bestemt massivtre.

– Da vi fikk oppdraget med å tegne senteret, var tre et helt naturlig valg med bakgrunn i treets virkning på menneskene som skulle arbeide og oppholde seg der. Lunhet, trivsel og trygghet, og ikke minst et godt miljø, var selve bærebjelken i senteret, forteller Michalsen.

– Myndigheter, eiendomsutviklere og den utførende byggebransjen har etter hvert forstått at vi må ta miljøet på alvor, bygge med mindre CO₂ – fotavtrykk og utvikle bærekraftige løsninger for fremtiden. Trematerialer er i en særstilling for å oppnå dette, sier Michaelsen.

En positiv effekt med senteret, er hvor fleksibelt det er å bygge på eller ut fra det eksisterende bygget. Senterets kapasitet er 500 barn årlig, men behovet er mye større.
– Nå har vi planer om å bygge ut, så vi kan ta imot 1000 til 1200 barn i året, sier Ada Sofie.

‐ Stine Sofie senteret har betydd så mye for mange. Det gjør sterkt inntrykk å se hvordan omgivelsene og materialbruken er med på å skape en god og trygg atmosfære for barna. Vi gratulerer senteret med prisen, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Les hele historien om Stine Sofie senteret her: https://www.tenktre.no/b/det-trygge-trebygget

Om Tenk Tre

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Hver måned velger redaksjonen i Tenk Tre ut et trebygg i Norge som vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Byggene har ulike funksjoner og er fra forskjellige steder i landet.

Blant 12 månedsvinnere kåres til slutt Årets Trebygg.