Naturskade i forbindelse med ekstremværet «Hans» - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Naturskade i forbindelse med ekstremværet «Hans»

I Norge har vi en todelt erstatningsordning etter naturskade. Det skjer enten via en forsikring eller gjennom en statlig naturskadeordning.

Prinsippet er at det som ikke lar seg dekke av en alminnelig forsikringsordning, kan skade erstatte via naturskadeordningen. Denne ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.

Skade på skogbruksarealet og skade på skogsbilveg-systemet etter en naturulykke tilsvarende ekstremværet «Hans» er relevante eksempler på hva som kan dekkes av den statlige naturskadeordningen.

Naturskadeordningen dekker reparasjon av skaden, tilbake til den standard som arealet eller objektet hadde før skadetidspunkt. Sikring mot eventuelle framtidige skader dekkes ikke.

Retten til erstatning faller bort hvis beregnet erstatning er under 20 000 kroner.

Ordningen er detaljert beskrevet på Landbruksdirektoratets hjemmesider, og Skogkurs har også laget en inngående sak vedrørende naturskadeerstatning på skosbilveg.