Norden bør samle krefter i skogpolitikken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norden bør samle krefter i skogpolitikken

Skogeierorganisasjonene i Norden støtter forslag om felles nordisk kraftsamling overfor EU i skogpolitikken.

‐ Skogen er viktig, både for klima, miljø, arbeidsplasser og for vår økonomi, sier direktør for kommunikasjon og sammfunnskontakt i Norges Skogeierforbund, Ellen Alfsen.

Sverige, Finland og Norge er tre av de mest skogrike landene i Europa. Av Europas 211 millioner hektar skog (hele Europa utenom Russland) finnes over 61 millioner hektar i disse landene. Danmarks om lag en halv millon hektar og Islands om lag 30 000 hektar skog bidrar også til at Norden har 20 prosent av Europas tømmerressurser.

Vi må bruke skogen for å redusere klimagassutslippene

Skal vi lykkes med omstillingen til et bærekraftig samfunn, må vi bruke skogen. EU har en meget stor påvirkning på utviklingen av skogpolitikken.

‐  Om de nordiske landene står samlet, er Norden en maktfaktor å regne med, skriver de nordiske skogeierorganisasjonene i en uttalelse til Nordisk Råd og Nordisk ministerråd.

Nordisk Råd har sin årlige sesjon på Stortinget i Oslo neste uke. Forslaget om en kraftsamling overfor EU i skogpolitikken skal behandles den 31.10.2018.