Nordiske stats- og klimaministre satser på tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nordiske stats- og klimaministre satser på tre

Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge vil samarbeide for å gjøre landene klimanøytrale, og fremme klimavennlige løsninger. Et av tiltakene er å fremme bruken av tre. Tre i bygg er et satsingsområde.

-Det er svært positivt at de nordiske stats- og klimaministrene understreker betydningen av økt bruk av tre i klimasammenheng, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge. Økt bruk av tre er helt sentralt dersom vi skal nå klimamålene, og det er viktig at Norden går sammen om å fremme bærekraftig trebruk.

‐ De nordiske landene har en lang tradisjon for å samarbeide. Vi har vist verden at det er mulig å kombinere økonomisk vekst med en ambisiøs klimapolitikk. Norden kan gå foran som et eksempel på at karbonnøytralitet er mulig. Samtidig viser vi at vi tar FNs rapport om å begrense verdens oppvarming til 1,5 grader på alvor, sier statsminister Erna Solberg på regjeringens nettside.

Både Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltok på møtet. Erklæringen er underskrevet av Erna Solberg.