Penger til bruprogrammet uteblir - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Penger til bruprogrammet uteblir

Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 25,8 mill. kroner til forsterkning av bruer på fylkesvegnettet. Tre år inn i NTP-perioden er det satt av 50 millioner kroner eller én tredel av det som Regjeringen varslet gjennom Nasjonal Transportplan.

‐ Dette er både overraskende og skuffende, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund om den lave bevilgningen til bruprogrammet. Da regjeringen foreslo å etablere en slik ordning, var det lagt opp til at ordningen skulle ha en økonomisk ramme på 50 millioner kroner hvert år i 6 år, til sammen 300 millioner kroner. Men dessverre uteblir store deler av disse midlene, konstaterer Skorge.

Statens Vegvesen hadde på høring hvilke bruer som bør utbedres i 2020. ‐Det er ikke mangel på bruer som trenger utbedring. Blir forslaget til budsjett for 2020 vedtatt, dekker det bare en brøkdel av det som er nødvendig  for å få forsterket de 21 bruene som Statens vegvesen foreslo burde utbedres i 2020, konstaterer Skorge.

Målet med bruprogrammet er å bidra til forsterkning av svake bruer på fylkesvegnettet. Disse bruene utgjør en flaskehals for tømmertransporten. I 2018 ble det ikke satt av midler til bruprogrammet. I 2019 ble det satt av en oppstarts-bevilgning på 25 millioner kroner.  I forslaget til statsbudsjett for 2020 ligger det kun inne på 25,8 millioner kroner.

Kvam bru i Gudbrandsdalen er ei av de bruene som det er planlagt å forsterke i 2020. I dag er brua kun tillatt for 50 tonn totalvekt.  Kvam bru krysser Lågen ligger rett ved tømmerterminalen, og derfor kjøres tømmeret som hogges på vestsida av Lågen mellom Sjoa og Vinstra over denne brua. Forsterkningsprosjektet er kostnadsberegnet til 2,6 millioner kroner. Når brua er forsterket, vil en kunne spare en av fire turer med tømmervogntog på grunn av økt vekt.