Priskontrollen på rene skogeiendommer fjernes - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Priskontrollen på rene skogeiendommer fjernes

Norges Skogeierforbund er godt fornøyd med at våre forslag til endringer i eiendomslovgivningen i stor grad følges opp av Stortinget, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Næringskomiteen har avgitt sin innstilling til regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven og jordloven.

‐ Skogeierforbundet er glad for at rene skogeiendommer heretter skal unntas fra priskontroll. Dette vil kunne øke omsetningstakten på skogeiendommer, sier Lahnstein.

‐ Det er også positivt at det blir gjort noen endringer som gjør det enklere å få lagt til jord og skog fra en naboeiendom. Vi er imidlertid overrasket at man ikke har satt noen øvre grense for hvor stor kjøpers eiendom skal kunne være for å kunne benytte seg av denne unntaksbestemmelsen, sier Lahnstein.

Eiendomslovgivningen har stor betydning for landbruket, for økonomisk foredling og maktforhold i Norge. Dette understrekes ikke minst av Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF, som fremmer forslag om en offentlig utredning om eierforhold i landbruket der målet er økt omsetning av landbrukseiendom, redusert andel leiejord og aktive eiere.

‐ Vi mener en slik utredning vil kunne være et veldig nyttig redskap for å videreutvikle eiendomspolitikken videre, sier Lahnstein.

Høyre og Frp foreslår at alle rene skogeiendommer under 3000 dekar skal være fritatt for konsesjonsbehandling.

‐ Det er svært overraskende at Høyre og Fremskrittspartiet på denne måten forsøker seg på omkamp helt i innspurten av prosessen. Tiltaket er ikke utredet og konsekvensene vil kunne bli store. Vi er derfor svært fornøyd med at KrF og Venstre ikke støtter dette forslaget, sier Lahnstein.