Regjeringen følger ikke opp egne løfter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen følger ikke opp egne løfter

Regjeringen har lovet å komme med et eget program for å fjerne flaskehalser på fylkesvegnettet (bruprogram) slik at tømmervogntog kan kjøre med fulle lass.

‐ Det er skuffende at dette ikke er fulgt opp i budsjettforslaget for 2018. Det foreslås heller ikke noen ordning med skattekreditt for skogeiere som investerer i skognæring, en sak regjeringen har i sin egen erklæring, og som også Stortinget har bedt om (se egen sak).

Det er også noen gode saker i budsjettforslaget Det er gledelig at eiendomsskatten for verk og bruk (maskinskatten) foreslås fjernet. Det er viktig, for den skatten har vært en stor belastning for eksisterende industri, og et hinder for etablering av ny industri, sier Lahnstein. Vi håper det blir flertall for dette forslaget på Stortinget.

Det er også positivt med forenklinger i reglene om merverdiavgift (MVA). Skogeiere som ikke driver virksomhet skal ikke lenger måtte registrere seg i MVA-registeret.

Se Lahnstein kommentere budsjettet her: