Lite konstruktivt fra regjeringen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Lite konstruktivt fra regjeringen

Norges Skogeierforbund reagerer på at Finansdepartementet har lett etter argumenter mot en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri, i stedet for å utforme en ordning, slik Stortinget har bedt om, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Det er verdt å merke seg at regjeringen i sin egen regjeringserklæring har tatt til ordet for at skogfond kan brukes til investeringer i industriformål.

Ved behandlingen av skogmeldingen traff Stortinget et vedtak der de ba regjeringen om å legge fram et forslag til en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri. Dette har regjeringen ikke gjort.

I stedet har regjeringen avvist en slik ordning ved å henvise til en generell skepsis til skattekredittordninger, spesiell skepsis til en ordning som stimulerer skogeierne til å investere i skogindustri, utfordringer knyttet til avgrensing av ordningen, administrative konsekvenser av ordningen og at en slik ordning vil «mest sannsynlig innebære ulovlig indirekte statsstøtte til skogindustrien». De har i tillegg i sine vurderinger tatt utgangspunkt i at ordningen skulle koples mot skogfondsordningen, til tross for at Norges Skogeierforbund har fremmet alternative løsninger som ikke gir grunnlag for de samme motforestillingene av prinsipiell eller praktisk karakter.

Norges Skogeierforbund registrerer at Finansdepartementet her har lett etter argumenter mot en slik ordning, i stedet for å for å utforme en ordning slik Stortinget ba om. Norges Skogeierforbund vil i denne forbindelse peke på:

  • Stortinget ba om en skattekredittordning – Finansdepartementet er likevel mot en slik ordning på prinsipielt grunnlag.
  •  Stortinget mente det var viktig å etablere en ordning som stimulerte skogeierne til å omplassere skogkapital til industrikapital – Finansdepartementet mener det ikke er noen god idé.
  •  Finansdepartementet er opptatt av at det er utfordringer knyttet til avgrensing av ordningen, til tross for at Skogeierforbundet har lagt fram et forslag om hvordan dette kan gjøres, og samtidig sagt at vi gjerne stiller opp for å diskutere dette spørsmålet nærmere. Det har Finansdepartementet ikke vært interessert i.
  •  Finansdepartementet er opptatt av de administrative konsekvensene av ordningene, men overser at en skattekredittordning knyttet til tømmerkontoen vil representere en betydelig forenkling i forhold til å knytte den til skogfondsordningen, slik de tar utgangspunkt i.
  • Finansdepartementet mener en slik ordning mest sannsynlig vil innebære ulovlig indirekte statsstøtte i stedet for å utforme en ordning som er  lovlig og burde kunne godkjennes.

Norges Skogeierforbund synes det merkelig dersom Stortinget ikke reagerer på at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak på en mer konstruktiv måte.