Selger Norske Skog AS i midten av mars - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Selger Norske Skog AS i midten av mars

Ifølge konsernsjef Lars Peder Sperre er Norske Skog AS i rute i forhold til å finne en framtidig kjøper for selskapet innen midten av mars.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Etter at morselskapet Norske Skogindustier ASA ble slått konkurs før jul, har det vært allment kjent at datterselskapet Norske Skog AS, som blant annet drifter de to papirfabrikkene i Skogn i Trøndelag og i Halden, ville bli solgt før sommeren.

Lars Peder Sperre, som nå er konsernsjef i dette datterselskapet, sier til Skog.no at de i løpet av desember og januar har gjennomført en første fase, hvor konsernledelsen og styret har hatt innledende sonderinger med en rekke potensielle kjøpere av selskapet. I fra februar og videre nå jobber de videre med «en håndfull» selskaper i det han kaller «fase 2», der de venter på at disse aktørene nå skal inngi sine bud på selskapet.

– Det bør skje i løpet av noen få dager nå, sier Sperre – uten å røpe den eksakte fristen. – Vi er fortsatt i prosess og jobber for fullt med mål om at vi skal ha fått inn bud fra interessentene og fått fullført forhandlinger med de mest aktuelle av disse igjen, slik at vi har en reell kjøper på plass innen midten av mars, utdyper han.

På spørsmål om nasjonalitet på de selskapene som er med i fase 2, sier Sperre følgende: – Noen av dem har jo allerede offentliggjort at de er interessert i å kjøpe, men ut over dette er det store profesjonelle og internasjonale aktører det er snakk om.

Det selskapet som har offentliggjort sin interesse, er Kjell Inge Røkke-eide selskapet Aker ASA, som allerede tidlig i vinter – før morselskapet ble slått konkurs – varslet at de ønsket å kjøpe Norske Skog AS i samarbeid med det internasjonale hedgefondet Oceanwood. Hvilke de andre potensielle aktørene er, vil Sperre ikke offentliggjøre.

Han vil heller ikke svare på hvorvidt de aktørene som fortsatt er med i betraktningen for et kommende bud på selskapet kan vurderes til å være industrielle eller av mer finansiell karakter.

Bakgrunnen for hvorfor det er et viktig spørsmål knyttet til salget, er en antakelse om at en industriell aktør vil være mer interessert i å utvikle ny teknologi og nye produkter i selskapet – for å høste en industriell gevinst på lang sikt, enn en finansiell aktør. En mer finansiell aktør, antar man i økonomikretser, vil ikke være tilsvarende ivrig på å bruke penger på å bygge industriell kraft, men snarere være mer opptatt av å høste kortsiktige finansielle gevinster.

For norske skogeiere, de ansatte ved fabrikkene i Skogn og Halden og alle andre som ønsker at Norske Skog fortsatt skal ha industriell aktivitet i Norge i mange år framover, er det derfor et ønske at det helst skal være en langsiktig og industriell aktør som overtar eierskapet i Norske Skog AS.