Setter Stortingets vedtak til side - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Setter Stortingets vedtak til side

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger en for snever vurdering til grunn når han ser på jussen i ulvejaktspørsmålet, skriver administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, i en kronikk i Nationen i dag.

Skadepotensial er på god vei til å bli årets nyord. Vurdering av skadepotensial er nemlig begrunnelsen klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir for at vi i Norge har mindre juridisk handlingsrom til å iverksette lisensjakt på ulv, enn det man har i Sverige og Finland. Der begrunnes uttak med hensyn til jakt, tap av hund, respekt for forvaltningen og folks allmenne følelse av utrygghet, skriver Lahnstein.

I etterkant av Stortingets ulveforlik endret Klima- og miljødepartementet rovdyrforskriften, og la inn to nye avsnitt i kommentarene til rovdyrforskriften. Der legges skadepotensial inn som et kriterium for å tillate felling. Dette er i strid med Stortingets oppfatning, som i innstillingen til rovdyrforliket ønsket bestandsregulering, uavhengig av at det må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein.

Med departementets snevre tolkning av vilkår for at skadepotensial skal være oppfylt, vil det ikke kunne gjennomføres lisensjakt innenfor ulvesonen fordi husdyrholdet her i praksis er avviklet. Endringene som er gjort i forskriften viser at departementet og statsråden visste om dette problemet siden senest i juni 2016, skriver Lahnstein.