Arveloven endres og mange tusen småbruk frigjøres for salg - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Arveloven endres og mange tusen småbruk frigjøres for salg

Skogeierforbundet synes det er svært gledelig at Stortinget nå enstemmig går inn for å sette en tidsfrist for dødsbo i landbruket.

Mange tusen småbruk i Norge ligger i dag uvirksomme i dødsbo. Stortinget har nå enstemmig innstilt på å endre arveloven og sette en tidsfrist på 3 år for å gjøre opp dødsbo på landbrukseiendommer.

Et enstemmig Storting ønsker å innføre tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan være dødsbo.

-Dette er svært gledelig og vil frigjøre mange småbruk for salg, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund. Naturressursene vil spille en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet, og vi må ta forvalteransvaret på alvor, understreker Skorge.

Det er uheldig at landbrukseiendommer som kunne vært solgt til noen som gjerne ville drive gården, bosette seg i bygda og bidra til økt verdiskaping og aktivitet, i stedet blir stående tomme og forfalle.

Per Skorge i Norges Skogeierforbund.

-Det er eksempler på at et dødsbo stopper bygging av skogsbilveg, et nødvendig jordskifte eller vern av skog fordi det ikke er mulig å få tak i noen som kan ta beslutninger om eiendommen og har fullmakt til å skrive under. I andre tilfeller tar det svært lang tid å få gjennomført tiltak, fordi man må lete opp og innhente underskrifter fra en rekke arvinger, sier Skorge.