Transportkomiteen støtter økt satsing på bruprogrammet  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Transportkomiteen støtter økt satsing på bruprogrammet 

Stortinget har behandlet Nasjonal transportplan. Alle medlemmene i transport- og kommunikasjonskomiteen støtter opp om bruprogrammet og styrking av det 

Tømmertransporten er i endring, og nye kjøretøy med flere aksler legger forholdene til rette for mer effektiv transport. En del gamle bruer er ikke bygd for dagens kjøretøy med 60 eller 74 tonn totalvekt.  

– Mange av bruene på fylkesvegnettet er gamle, og derfor er det stort behov for å øke innsatsen på dette området, sier rådgiver Dag Skjølaas i Skogeierforbundet.  

Gode bruer er avgjørende for effektiv transport 

I Nasjonal Transportplan (NTP) som ble lagt fram i mars foreslo regjeringen 480 millioner kroner til bruprogrammet over 12 år. Flertallet i komiteen stiller seg nå bak det.  

I innstillingen understreker komiteen betydningen av at vegnettet har en gjennomgående god vegstandard for store vogntog slik at transporten kan gjennomføres effektivt.  

– Det er gledelig å se at hele komiteen ser betydningen av å fjerne flaskehalser slik at vi får et mer helhetlig vegnett. I årene framover blir det viktig å forsterke og skifte ut gamle bruer som ikke lenger tilfredsstiller dagens krav, sier Skjølaas.

Når et tømmervogntog med sju aksler skal over bruer som bare er dimensjonert for 50 tonn, utnyttes kapasiteten dårlig fordi de må kjøre med halvfulle lass. Foto: Dag Skjølaas.