Båttransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Båttransport

Langs kysten gir sjøtransport muligheter for å frakte store volumer over store avstander til en akseptabel kostnad.

I dag brukes sjøen både til transport av sagtømmer og massevirke. Virket leveres både til norske, svenske og tyske industrikunder.

Effektiv sjøtransport krever gode tømmerkaier. Det innebærer blant annet lange kaifronter som gjør det mulig å legge store tømmervolumer på kaifront. Bruk av baklager krever ekstra håndtering og øker kostnadene. Videre er det ønskelig at tømmerkaiene har gode dybdeforhold, slik at det er mulig å bruke større skip. Av hensyn til planlegging av transporten i næringen, vil det i de fleste tilfeller være ønskelig å ha egne tømmerkaier der det er mulig å lagre noe virke.