10 000 i fakkeltog mot rovdyrpolitikken - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

10 000 i fakkeltog mot rovdyrpolitikken

Minst 10 000 deltok i fakkeltoget og markeringen mot regjereringens rovdyrpolitikk i Oslo tirsdag kveld (8. januar). – Ulv er symbolet på et demokrati som svikter. Vi er lei av å bli hundset med, sa Gunnar […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Gunnar Gundersen er leder for Naturbruksalliansen og næringspolitisk sjef i Glommen Skog. Som leder for Naturbruksalliansen var han en av de som sto bak gårsdagens arrangement, og en av de som talte til forsamlingen foran Stortinget.

Sterk frustrasjon

Med over 10 000 frammøtte i fakkeltoget (bekreftede tall fra politiet), som gikk mellom Youngstorget og Stortinget, er det vel ikke ta for hardt i å si at regjeringens rovdyrpolitikk provoserer mange, kanskje særlig i bygdenorge der utfordringene kjennes best på kroppen. Busslast på busslast med sinte og frustrerte skogeiere, bønder, jegere og andre som vil ha en redusert rovdyrbestand basert på Stortingets vedtak, var skysset inn til Oslo.

Klart budskap fra Nord-Norge.

Noen hadde tatt seg fri fra jobb i skog og fjøs og hadde kjørt nesten hele dagen for å være med på markeringen. Og de kom ikke bare fra ulvesonen langs svenskegrensa i Hedmark, Akershus og Østfold heller, selv om disse fylkene naturligvis var godt representert. Store delegasjoner hadde også tatt turen fra Oppland, Buskerud, Telemark og Trøndelag. Også fra de nordligste fylkene var det egne delegasjer på plass.

Mange, særlig fra Østlandet var opptatt av ulv, mens andre også ville ha endringer i rovdyrforvaltningen av både ulv, bjørn og jerv.

 

Ulv er symbolet på et demokrati som svikter. Vi er lei av å bli hundset med. Gunnar Gundersen.

 

Også Trønderne hadde mobilisert en stor gjeng til Oslo for å protestere mot rovdyrforvaltningen.


Fakkeltog fra torg til torg

Gatene mellom Youngstorget og Stortinget ble etter hvert fylt opp av et langt fakkeltog. Etter sigende var toget på et tidspunkt så langstrakt at de siste ikke kunne forlate Youngstorget før det allerede hadde samlet seg en god del folk på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Hele veien mellom de to torgene gikk folk med tente fakler og ropte slagord som «Regjeringen glemmer at Stortinget bestemmer», eller «Nok er nok». En og annen dristet seg nok også til å rope ut at både miljø- og klimaminister Ola Elvestuen (V), og/eller statsminister Erna Solberg (H) burde gå av, men dette var ikke blant de formelle og godkjente parolene fra arrangørene.

 

Regjeringen glemmer at Stortinget bestemmer. Offisielt slagord under fakkeltoget.

Det ble etter hvert trangt om plassen på Eidsvolls plass foran Stortinget.

– Stortinget bestemmer

Foran Stortinget ble det holdt en rekke taler og appeller, der hovedbudskapet var at regjeringen må følge opp Stortingets forlik om bestandsmål både for rovdyr generelt og for ulv spesielt.

I praksis betyr dette at man forventer at regjeringen skal følge rovdyrnemndenes anbefalinger om å skyte ut flere ulver innenfor ulvesonen også når det gjelder Mangen-flokken i Aurskog-Høland i Akershus og Hobøl-flokken i Østfold.

Før jul vedtok regjeringen, mot rovdyrnemndenes anbefaling, å bare skyte ut Slettås-flokken i Hedmark, men å la Mangen- og Hobøl-flokkene leve. Kort fortalt er det dette vedtaket det i går ble demonstrert mot, men bak ligger naturligvis den langvarige og betente konflikten mellom de som ønsker færre rovdyr, og da særlig ulv, i Norge og de som ønsker seg flere rovdyr.

En av parolene på plakatene.

– Svikter for tredje gang på tre forsøk

Bak Natubruksalliansen, som var formell arrangør av tirsdagens markering, står blant annet Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, NORSKOG, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norsk Sau og Geit, Norsk Almenningsforbund samt Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk.

Lars Petter Bartnes (t.v.) fra Norges Bondelag og Gunnar Gundersen fra Naturbruksalliansen var to av de som holdt appell foran Stortinget tirsdag kveld.

Lars Peder Bartnes, som er leder for Norges Bondelag, overrakte et felles budskap fra arrangørene til Stortinget presidentskap ved Morten Wold (Frp). Her krevde Bartnes at Stortinget instruerer regjeringen til å følge opp rovdyrforliket fra 2016. (Se vedlagt dokument).

‐ Nå er det tredje gangen på tre forsøk at regjeringen ikke følger opp bestandsmålet som ble slått fast i rovdyrforliket. Hvor lenge skal dette spillet få holde på. Det er ikke et demokrati verdig at folk må ty til gatene for å sikre at Stortingets vedtak følges opp, slo Bartnes fast innledningsvis.

 

Nå er det tredje gangen på tre forsøk at regjeringen ikke følger opp bestandsmålet som ble slått fast i rovdyrforliket. Lars Petter Bartnes.

‐ Dette handler ikke først og fremst om ulv, men om folk. Vi som lever med rovdyr tett på kroppen må kunne forvente en forutsigbar og balansert rovdyrpolitikk som også tar hensyn til næringsinteressene og livskvaliteten til de som påvirkes direkte av rovdyrene der de er. Det betyr i praksis at regjeringen må lytte til folket og til den ekspertisen som finnes i rovdyrnemndene. Det er uholdbart at både regjeringen og mange av verneorganisasjonene jussen og rettsvesenet som politisk instrument til å forhindre eller trenere iverksettelsen av et lovlig fattet Stortingsvedtak. Nå er grensen nådd – nok er nok, slo Bartnes fast. Han fikk umiddelbart svar fra forsamlingen med taktfaste rop der «nok er nok» runget over Eidsvolls plass.

206 ordførere protesterer

I tillegg til at mange medlemmer fra organisasjonene bak Naturbruksalliansen deltok i markeringen, hadde også nær 70 av landets ordførere tatt turen til Oslo for å vise sin misnøye med regjeringens rovdyrpolitikk. 206 ordførere skrev i fjor høst under på et opprop til regjeringen der de ba om en rovdyrforvaltning i tråd med Stortingets vedtak. I går gjentok de kravet gjennom en appell fra Kari Anita Furunes, som er ordfører i Meråker kommune og representant for ordføreroppropet. Hun overrakte også et nytt krav fra ordførerne til 2. visepresident på Stortinget, Morten Wold.

Ordfører Kari Anita Furunes fra Meråker kommune representerte 206 kommuner og ordførere som krever en rovdyrforvalting i tråd med Stortingets vedtak.

Øvrige appeller

De øvrige som holdt appeller utenfor Stortinget var Per Jon Anti, nestleder i Norske Reindriftssamers forbund; Runar Sjåstad, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet; Anders Kiær, nestleder i Trøndelag Høyre og medlem av Høyres sentralstyre; Trygve Slagsvold Vedum, stortingsrepresentant og leder for Senterpartiet; Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet; Nils Solberg, leder for Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk og Hanne Velure, leder for Utmarkskommunenes sammenslutning.

Mens fakkeltoget gikk og Eidsvolls plass var i ferd med å fylles opp av demonstranter, spilte bandet Spelloppmaker fra Solør fra scenen, slik at ventetiden og kulden ikke ble fult så påtrengende for de som hadde gått først i fakkeltoget og måtte vente på at de siste skulle komme fram.

Bandet Spelloppmaker fra Solør gjorde det de kunne for at folk skulle holde varmen mens de ventet på at alle i fakkeltoget skulle komme til Stortinget.