Regjeringen Solberg bryter med ulveforliket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Regjeringen Solberg bryter med ulveforliket

‐ Det må være en stor lettelse for de som bor i Trysil at Slettås-reviret nå endelig kan tas ut, men uttaket vil ikke være i nærheten av å bringe ulvebestanden ned mot bestandsmålet vedtatt av Stortinget, sier Olav Veum, arbeidende styreleder i Norges Skogeierforbund.

Regjeringen åpnet mandag for å felle tre ulver i ulveflokken i Slettås innenfor ulvesonen i Hedmark. Samtidig opphever regjeringen rovviltnemndenes vedtak om å felle flokker innenfor ulvesonen i Hobøl og Mangen.

Ulvebestanden øker

Ulvebestanden har vokst kraftig som følge av regjeringens manglende evne til å følge opp ulveforliket med bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger. Den siste felles gjennomgangen av bestandssituasjonen for ulv i Skandinavia (fra 1. juni 2018) viser 8 helnorske familiegrupper og 5 grenserevir dvs. 10,5 ynglinger når grenserevir inkluderes.

Forrige gang regjeringen Solberg stanset ulvejakten i 2016, var det med begrunnelsen at man manglet hjemmel i naturmangfoldloven. Norges Skogeierforbund jobbet aktivt for å sørge for at rovviltnemdene fikk på plass nødvendig hjemmel.

Svekker tilliten

‐ Når hjemmelen nå er på plass, bruker regjeringen synsing om hvor stor konflikten er og hvor lenge den har vart, for å stanse ulvejakten i Hobøl og Mangen revirene. Dette svekker tilliten til rovviltpolitikken og er egnet til å bringe konfliktnivået til nye høyder, sier Veum.

Svik mot distrikts-Norge

Naturbruksalliansen, som organiserer 12 organisasjoner (se faktaboks), reagerer kraftig.

‐ Dette er et slag i ansiktet, og et hån mot innbyggere, jegere og næringsdrivende både innenfor og utenfor ulvesonen, som nå hadde en klar forventning om at man skulle komme i gang med å regulere bestanden i tråd med stortingets vedtak, sier Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen.