Det er gode tider, men vi må investere - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Det er gode tider, men vi må investere

Skognæringen er langsiktig og kraftig. Vi vil klatre høyere i verdikjeden (redusert råvareeksport). Det krever samarbeid mellom politikere, næringslivet og det offentlige. Det gjelder å legge til rette slik at industrien tørr å satse.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Forutsigbar verdiskaping ble det store stikkordet i paneldebatten på dag én av skogbransjens store årlige konferanse Skog og Tre. I panelet satt klima- og miljøminister Ola Elvestuen, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum.

Den norske modellen er basert på at næringslivet, det offentlige og politikerne går sammen om å legge til rette for det vi skal leve av etter at olje- og gassektoren fases ut.

Alle snakker om det grønne skiftet, og Veum brukte anledningen til å minne om at skogbruket alltid er en viktig del av dette arbeidet. ‐ Likevel må vi innse at Sverige og Finland har mer kraft i industrien og at de har bedre erfaring i å få hastighet i å investere videre. Over halvparten av de norske tømmerråvarene blir eksportert ut av landet. Dette gjør at verdiskapningen blir rundt 80 milliarder kroner mot 3.600 milliarder hvis alt blir verdiskapt i Norge, hevdet Veum.

‐ Vi må klatre høyere opp på verdistigen, hevdet Hans Christian Gabrielsen. ‐ Vi har hatt det så godt så lenge at det blir lett for oss nordmenn å lene oss tilbake. De gode betingelsene som skogeierne har akkurat nå, kan fort knekke.

Han hevdet at vi i lengre tid har hatt både kapital og virkemidler, men vi må ha en rød tråd og en forutsigbarhet på de virkemidlene som det offentlige bidrar med. ‐ Dette handler mye om å tørre å satse, slo han fast.

‐ Jeg er optimist altså, sa Gabrielsen, men det jeg sier i dag har jeg sagt før. Vi har ikke helt funnet veien som vi bør gå.

Også Gabrielsen snakket mye om forutsigbarhet og at det offentlige og private må gå sammen for å skape verdier for hele velferdsstaten vår. ‐ Det sies at verdier ikke vedtas, de skapes, sa han. Men er det helt sant? ‐ Vi må også tørre å vedta noe som bringer oss i en langsiktig og bevisst retning, slo han fast.

Også vern av skog ble diskutert. Er vern i veien for aktiv bruk av skogressursene, var spørsmålet som ble stilt til Ola Elvestuen?

Han mente ikke det, fordi vi har et mål om ti prosent vern, og vi er på 3,3. ‐ Det fine er at dette har bransjen klart på frivillig basis, og det er ikke i veien for det skogen er aller best på, nemlig å være en bærekraftig næring som virkelig kan bli en kraft i landet etter oljen, sa Elvestuen.

Olav Veum oppsummerte debatten med å si at det absolutt ikke er for sent å satse på skognæringen i den til dels voldsomme boomen som har funnet sted den siste tiden.

Han ser mange utfordringer, men skognæringen er robust og langsiktig.

‐ Derfor kan norske skogeiere bidra med god skogskjøtsel, bedre infrastruktur og en stabil tilgang til industrien, sa han.