Må balansere skogens roller - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Må balansere skogens roller

– Samtidig som vi skal utnytte skogen mer, må vi ta vare på de unike sidene ved den norske skogen, sa Ola Elvestuen under åpningen av Skog og Tre 2018.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

‐ Som klima- og miljøminister har jeg ansvar for å se tre helt avgjørende oppgaver skogen har. Den binder CO2 ved å stå der å vokse. Samtidig må vi ta den i bruk for å erstatte fossile energikilder. I tillegg er skogen helt avgjørende for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det er mitt ansvar å balansere alle disse tre, sa Elvestuen, som gikk på scenen etter en introduksjon av styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund, og administrerende direktør i Det norske skogselskap Trygve Enger.

‐ Skog er i vinden, og vi opplever økt etterspørsel etter norsk tømmer, sa Veum før  han overlot talerstolen til ministeren.

Elvestuen åpnet årets konferanse med et lite frieri, og tiltalte salen som skogvenner. Han viste til sin egen bakgrunn som totning og at han nærmest har «vokste opp i skauen». Han gikk deretter videre til å skryte av de unike mulighetene som ligger i skogen, ved at alt som er fossilt kan erstattes av råvarer fra skogen.

‐ Det er viktig at vi evner å ta stokken mer i bruk. Både som byggemateriale, men også de nye stoffene som vi kan bruke skogen til, som de for eksempel gjør på Borregaard i dag, sa han.

Han viste også til den offensive satsingen Regjeringen har gjort på biodrivstoff.

‐ Dere kjenner til utfordringene ved bruken av palmeolje. Det positive er at det tas stadig i bruk mer avansert biodrivstoff. I 2020 er kravet 20 prosent innblanding, og fram mot 2030 skal vi opp i 40 prosent. Vi jobber nå med å lande på hvilken opptrappingsplan vi skal lage for å sikre dette. Vi må være med på å gi forutsigbarhet til næringa, sa Elvestuen, og pekte på de mange spennende planene i bransjen.

‐ Min utfordring er å skape gode nok virkemidler til å sikre en stødig produksjon, og samtidig hindre bruk av palmeolje og avskoging.

Elvestuen kom også inn på det han nevnte som viktige klimatiltak, som gjødsling og planting av stedegen skog. Han sa videre at hans viktigste oppgave som minister er å komme til enighet med EU om felles reduksjon av utslipp på 40 prosent fram til 2030. Han understreket likevel at dette ikke skal legge bånd på avvirkning av norsk skog.

‐ EU vil ikke kunne bestemme hva som er vår skogpolitikk. Jeg vil tro det blir mulig med større avvirkning, uten å måtte kompensere med andre utslipp, sa Elvestuen, som likevel ikke ville slippe tøylene for avvirkning helt.

‐ Vi vet at intensivt skogbruk i Europa gir tap av viktig naturmangfold. Dette påvirker mange arter negativt. I Norge skal vi klare å balansere dette riktig. Vi skal følge opp målet med 10 prosent vern, og samtidig bli flinkere til å utnytte skogen vår. Vi må ta vare på de unike sidene ved den norske skogen.