- Sett tømmeret i arbeid - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

- Sett tømmeret i arbeid

Sett tømmeret i arbeid, og bruk det til å skape flere norske arbeidsplasser og verdiskaping innenlands. Dette var hovedparolen fra LO-leder Hans Christian Gabrielsen da han holdt innlegg på dagens Skog og Tre-konferanse.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Gabrielsen fortalte salen at han grunnleggende er en optimistisk mann, men at han er en smule bekymret over at norsk skogbruk i dag sender en av tre tømmerstokker ut av landet, og dermed bidrar til å bygge treindustri i Sverige, Finland og andre steder, i stedet for at verdiskapningen skjer her i Norge.

‐ Jeg ser et stort potensial for økt bruk av tømmer her i Norge, slo Gabrielsen fast. Han pekte blant annet på planene om produksjon av biodrivstoff som Södra og Statkraft har vedtatt å etablere på Tofte. Gabrielsen er selv fra Hurum og har blant annet bakgrunn som industriarbeider fra den tidligere cellulosefabrikken på Tofte.

‐ Vi må aldri glemme at vi lever av hverandres arbeid – ikke andres arbeid, innledet Gabrielsen, og pekte på at norsk eksport har falt med 10 prosent de siste fem årene, samt at vi i Norge i dag har et handelsunderskudd på 242 millliarder kroner.

‐ Slik kan vi ikke fortsette. Vi må skape flere arbeidsplasser og øke eksportandelen. Vi har vært gjennom en krevende periode, blant annet i oljesektoren, men nå er vi på vei oppover igjen. Den muligheten må vi benytte til å få til omstilling til en mindre oljeavhengig økonomi – og der mener jeg blant annet skog- og trenæringen kan og må ta en viktig rolle, sa Gabrielsen.

Han etterlyste samtidig fortgang i investeringene i nye grønne næringer, og særlig skognæringen.

‐ Vi mangler ikke analyser og rapporter som peker på det store potensialet som finnes i skognæringen, men vi kommer liksom ikke videre. Så langt har vi sett en satsing på skogsveier, kaier og biodrivstoff, men dette er å skrape i overflaten av de mulighetene vi har analysert oss fram til.

‐ Vi må få fart på industrialiseringen, noe som blant annet betinger at vi får økt samspill mellom både offentlig og privat kapital. Vi ser at Norge faktisk har investert 2,2 mrd. kroner i Svensk og Finsk skogindustri, mens tilsvarende tall her hjemme i Norge er 135 millioner kroner. Hvorfor greier vi ikke å reise mer kapital her hjemme og å få opp flere norske industriinvesteringer, spurte han retorisk.

Han mente skog og trenæringen rett og slett må få høyer politisk fokus fra landets politikere.

‐ Flyttes det politiske fokuset mot skog og trenæringen, flyttes også investeringene og oppmerksomheten fra finansmiljøer og gründere – da får vi til en realisering av ny industri. Vi har store muligheter, men vi trenger flere tiltak som kan utløse mulighetene, konkluderte han.