Kritisk å sikre tømmer-leveransene til industrien - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kritisk å sikre tømmer-leveransene til industrien

– I dagens situasjon er det avgjørende å sikre tømmerleveransene til hele industrien, sier adm.dir Per Skorge i Norges Skogeierforbund, og adm.dir. i Norskog Arne Rørå.

Etterspørselen etter sagtømmer er fallende som en følge av et ustabilt og fallende bolig- og forretningsbyggmarked. Når det gjelder papir og bioraffineringsindustrien, så er markedet tilnærmet uendret. Det innebærer at produksjon på sagtømmer må reduseres, mens produksjon av massevirke må opprettholdes.

– I denne situasjon er det avgjørende å sikre tømmerleveransene til hele industrien, sier adm.dir Arne Rørå i Norskog og adm.dir i Norges Skogeierforbund Per Skorge.

Samfunnskritisk virksomhet

De tre største kjøperne av norsk massevirke er Norske Skog, Borregaard og det svenske selskapet Stora Enso.  Borregaard er definert som samfunnskritisk virksomhet i Norge. De leverer bl.a. rensesprit, ingredienser til farmasi- og matindustrien og rensemidler til alle norske vannverk. Stora Enso er avgjørende for matindustrien globalt ved at de leverer hver 6. drikkekartong i verden og hvor norsk tømmer står for halve volumet.

– Det er kritisk å opprettholde leveransene til denne industrien. Rørå og Skorge ber regjeringen stille opp med en tiltakspakke for skogbruket for å sikre at hogsten av massevirke ikke stopper opp.

Foreslår å vri skogproduksjonen

Skogbruksnæringa foreslår tiltak for å vri produksjon over på hogster med stor andel massevirke. Det kan gjøres ved å stimulere til tynning og gjennomføring av hogster på arealer med liten andel sagtømmer. Det foreslås konkret tilskudd til tynning av skog og til drifter med høye driftskostnader som normalt gir liten eller ingen lønnsomhet for skogeier.

– Slike tiltak vil kunne utløse betydelige volumer massevirke som industrien trenger de nærmeste månedene, sier Rørå og Skorge.

Arne Rørå, admininstrerende direktør i Norskog.

10% er ute av produksjon

– Disse tiltakene vil også være viktige for å holde skogentreprenørene i gang. Dette er kritisk kompetanse og maskinkapasitet for skognæringa. Dette er selskap med store kapitalkostnader. Allerede nå ser vi at ca. 10% av hogstlaga er ute av produksjon. Dette er bedrifter som uten oppdrag i noen måneder, vil gå konkurs. Det må vi gjøre alt vi kan for å unngå sier, Rørå og Skorge.

I tillegg foreslår Rørå og Skorge at bygging og utbedring av skogsbilveier inngår i en krisepakke for skogbruket. Dette gir aktivitet for entreprenørene nå og nyttig infrastruktur for å realisere det grønne skiftet i fremtiden.

Skorge og Rørå mener det er vanskelig å beregne hvor stor bevilgning som kreves til de tre tiltakene når man ikke vet hvor lenge Koranatiltakene vil vare, eller effekten av disse i markedet. De mener det må planlegges for en tre måneders horisont og så får man ta en evaluering av fremtidig behov etter dette. De mener det nå må bevilges 80 millioner for å bidra til å sikre at leveransene av massevirke til industrien opprettholdes og at entreprenørkapasiteten holdes intakt.