Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020

Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Tilsammen inntil 60 millioner kroner.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til store utfordringer med hvordan næringen skal få gjennomført den planlagte skogplantingen i vår. Landbruks- og matdepartementet legger med dette til rette for at skognæringen likevel skal få økonomi til å gjennomføre denne plantingen.

Utfordring med arbeidskraft

– Vi må prøve å unngå at all aktivitet i skogbruket stanser opp på grunn av koronapandemien. En utfordring skognæringen har signalisert til meg er knyttet til tilgangen på arbeidskraft til planting. Plantene er produsert og ligger på lager. Jeg mener det er viktig at skogplantingen blir gjennomført som planlagt, slik at plantene ikke må kastes. Jeg håper et ekstra plantetilskudd vil hjelpe skognæringen til å få gjennomført skogplantingen i denne krevende situasjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Planteskolene har produsert om lag 28 millioner skogplanter for utplanting våren 2020. Koronasituasjonen, og utfordringer knyttet til mindre tilgang på sertifiserte, utenlandske sesongarbeidere på grunn av grensekontroll og karantenebestemmelser, har ført til usikkerhet om vårens skogplanting kan gjennomføres som planlagt. Skognæringen peker på at det ved bruk av annen arbeidskraft tilkommer kostnader til rekruttering, opplæring og ekstraordinær oppfølging i felt.

Raskt, men ikke nye penger

Per Skorge, adm.dir. Norges Skogeierforbund.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skoge, er fornøyd med at Landbruks- og matdepartementet raskt åpnet for et ekstraordinært tilskudd på inntil to kroner per skogplante, inntil 60 millioner kroner i vår.

– Dette er viktig for å sikre at de 28 millioner plantene kommer i jorda, sier han.

– Vår prognose viser at om lag to tredeler av den utenlandske sesongarbeidskrafta i skogbruket uteblir i år. Denne arbeidskraften er kritisk for å få skogplantene i jorda. Derfor haster det med å organisere et alternativ med norske skogplantere til jobben.

Han ser for seg at arbeidskraft kan rekrutteres blant permitterte, studenter og andre som har engasjement og helse til å drive hardt fysisk arbeid med planting av skog nå i vår.

Vil bety økte kostnader

I tillegg til økt kostnad til selve plantingen, vil bransjen få økte kostnader til organisering og administrasjon.

– Skogplantene er en stor ressurs, så det er viktig å få brukt dem. Det handler også om framtidig verdiskaping og at skogen er viktig i klimakampen. Vi er jo opptatt av alle tiltak som holder bransjen i gang i disse krevende tidene, sier Skorge.

Ønsker friske penger

Men, han hadde ønsket seg en annen finansiering. Det ekstraordinære tilskuddet er midler som blir omdisponert fra andre tiltak i skogbruket.

– Vi synes det hadde vært riktig med en delt finansiering mellom skognæringen og staten hvor også friske penger kom på bordet, sier Skorge.

Viktig ressurs

Lars Kihle, daglig leder ved NorgesPlanter. Foto: Åsmund Lang

Daglig leder i Norgesplanter AS, Hokksund, Lars Kihle kommenterer departementets beslutning ved å si at det er et positivt bidrag til å få brukt en viktig ressurs. Det handler om miljø, CO2-binding og fremtidig kvalitetstømmer.

– Vi har jo formelt solgt alle plantene som er bestilt for lenge siden, men at de nå kommer til nytte, gjør at vi er positive til det som skjer, sier Kihle.