Kritisk til ulveforslag - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kritisk til ulveforslag

Forslaget fra Klima- og miljødepartementet om endringer i naturmangfoldloven møter kritikk fra en rekke hold. Gunnar Gundersen (H) kaller forslaget en skandale, og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror forslaget vil gjøre ting vanskeligere.

‐ Det er en skandale, det er helt ufattelig. Advokat Bjørn Stordranges utredning (gjort for blant andre Norskog, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Skogeierforbundet, journ. anm) er helt tydelig på at jakt kan skje etter dagens lovverk, sier Gundersen til Nationen.

‐ Mennesker er helt utdefinert fra ulvesonen. Først fortrenges interessene til folk som lever av utmarka, og så sier man at det ikke er skadepotensiale. Det er totalt uforståelig, sier Gundersen.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum synes det er et dårlig forslag som kan gjøre ting enda vanskeligere.

‐ Istedenfor å bruke dagens lovverk så tror jeg dette fort kan føre til en innstramming istedenfor en oppmykning. Jeg tror dette bare fører til en ny runde med usikkerhet og uklarhet, og at man ikke får en tilstrekkelig reduksjon i bestanden slik at man får dempet konfliktnivået, sier han til NRK Hedmark og Oppland.

Vedum tror ikke dette vil føre til ulvejakt.

‐ Takket være regjeringens voldsomme rot og Helgesens vilje til trenering så tror jeg ikke det blir ulvejakt i vår.

Marit Arnstad (Sp) omtaler forslaget som rent lureri. Forslaget kan i realiteten gjøre det enda vanskeligere å felle ulv, det kan bety en innstramming, sier hun.

Knut Storberget (Ap) er positiv til en endring.

‐ Hvis det bidrar til at vi nå får tatt ut flere ulver og at bestanden går betydelig ned, så er jeg positiv. Hvis det bare er et spill for galleriet, så vil man rask avsløre seg ved at man ikke får felle ulv til våren, sier Storberget. Storberget avviser at Arbeiderpartiet har tatt stilling til forslaget, og sier til Nationen at saken ikke er behandlet i Aps stortingsgruppe ennå.