Løsning i revidert nasjonalbudsjett - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Løsning i revidert nasjonalbudsjett

Skogeierforbundet har gjentatte ganger tatt opp problemet med at deltakerlignede selskap har måttet skatte av erstatninger ved frivillig vern av skog. Vi er glad for at det endelig er kommet en løsning på dette.

Da det generelle skattefritak for erstatninger ved skogvern ble vedtatt i 2006, var utvilsomt både regjeringens og Stortingets intensjon at dette skulle gjelde generelt. Skattedirektoratet tolket imidlertid skatteloven slik at skogeiere i sameier ikke skulle omfattes av skattefritaket.

Skogeierforbundet tok opp saken med regjeringen i juni 2016 (se vårt brev som ligger øverst til høyre på denne siden). I statsbudsjettet for 2017 fulgte regjeringen opp og foreslo en regel om skattefrihet for deltakerlignede selskap. Regelen ble ikke gitt tilbakevirkende kraft.

Norges Skogeierforbund tok opp med både regjering og Storting at reglene også burde gis tilbakevirkende kraft. Næringskomiteen fulgte opp dette i skogmeldingen, og Skogeierforbundet er glad for at regjeringen nå har funnet en løsning på problemet.

Deltakerlignede selskap som har blitt skattlagt for erstatninger ved frivillig vern, må ta saken opp på nytt med Skattedirektoratet. Skattedirektoratet vil da inngå forlik om skattelemping etter skatteforvaltningsloven § 9-9.

Saken er omtalt på side 35 i proposisjonen.