Samme strategi – ny giv - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Samme strategi – ny giv

Norske Skog har kvittet seg med over 8 milliarder gjeld. Vi har nå en helt ny mulighet til å satse på videreutvikling av fabrikken. Vi har samme strategi men en helt ny giv, sa konsernsjef […]

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Sperre var tydelig i sin tale på at Norske Skog fortsatt er et stort og betydelig industrikonsern, selv om morselskapet ble slått konkurs før jul i fjor.

Norske Skog i dag består av sju fabrikker som produserer 1,8 millioner tonn avispapir og 0,9 millioner tonn magasinpapir.

‐ Vi har fire fabrikker i Europa, hvorav to i Norge og tre fabrikker i Australasia, med totalt 2500 ansatte. I fjor omsatte konsernet for over 12 milliarder kroner (2017), og vi tjente over 700 millioner kroner. Vi kommer til å øke begge disse tallene i 2018, slo Sperre fast, før han gikk løs på hva konsernet nå ønsker å få til framover.

‐ Norske Skog har alltid tjent penger, rundt 1 milliard kroner hvert år i mange år, men i den siste tiden har nesten alt gått til å betale gjelden. De siste årene har vi hatt rundt 600 millioner kroner i årlige rentekostnader. Med konkursen i morselskapet forsvant rundt 8 mrd kroner i gjeld, og i framtiden skal vi betjene rundt 2 milliarder i gjeld. Det er ingen stor utfordring for dagens Norske Skog, slo han fast.

‐ Nå får vi med andre ord muligheten til å fokusere mer på utvikling av selskapet enn å betjene gjeld. Vi skal følge vår faste strategi framover, men med en helt ny giv, sa Sperre, og forklarte at strategien for selskapet framover er tredelt:

  • Å drive en kontinuerlig forbedring av kjernevirksomheten
  • Å utvikle nye produkter og investeringsmuligheter innenfor blant annet bioenergi, fiber og kjemikaler, som skal springe ut av den produksjonen som allerede foregår ved de ulike fabrikkene.
  • Å spille en viktig rolle i konsolideringen av publikasjonspapir i Europa.

Når det gjelder om å utvikle nye produkter og investeringsområder, forklarte Sperre blant annet at det på begge de to norske fabrikkene i Skogn og Halden allerede har investert over 500 millioner kroner og startet produksjon av biogass.

‐ Videre har vi studier og prosjekter gående på fiberplater, nanocellulose og andre kjemiske produkter basert på tre. Vår strategi her er å investere i nye produkter og verdistrømmer ut fra de fabrikkene vi har. Løfteevnen er størst der man har etablert industri, og vi har mål om å bygge flere næringsklynger eller ‘clustere’ rundt våre fabrikker, forklarte han.

Sperre tok også for seg den rollen Norske Skog har som kjøper av virke i Norge – både i form av tømmer fra skogbruket og flis fra sagbrukene.

‐ Norske Skog er den desidert største kjøperen av tømmer i Norge. Vårt forbruk tilsvarer rundt 15-20 % av all avvirkning her i ladet. Dessuten er vi en viktig kjøper av flis fra sagbrukene, og vi har dermed en viktig rolle for hele verdikjeden, slo han fast.

Han var samtidig opptatt av at Norske Skog også trenger gode rammevilkår for å kunne skape overskudd og utløse framtidige investeringer i Norge.

‐ Norske Skog har høyest aktivitet i Norge, men Norge er også det landet der vi har lavest lønnsomhet. Vi har høye både fiberpriser og kraftpriser her i landet. Det betyr at dersom Norske Skog skal investere i Norge, og ikke ved fabrikkene i Frankrike, Østerrike eller Australia, fordrer det blant annet at vi har stabil tilgang på virke til en konkurransedyktig pris. Her må vi og hele skog- og trenæringen stå sammen, og være med å sikre konkurransekraft, sa Sperre.

Etter Sperres foredrag, spurte konferansier Hannah Gitmark om hvor langsiktig eierskap de nye eierne Oceanwood ser for seg.

‐ Det de har sagt til oss i ledelsen for selskapet, er at de ikke har noen fast tidsramme. De vil bruke den tiden det tar for å løfte Norske Skog videre og få ut det potensialet de mener ligger i selskapet. De vet at det vil kreves investeringer for å utvikle bedriften videre, og at dette er grunnlaget for å kunne høste god avkastning på investeringene på sikt. Investeringsdirektøren i selskapet har sagt at han gleder seg til å utvikle Norske Skog gjennom omstilling til ny vekst, så jeg har tro på at Oceanwood blir en god eier, avsluttet Sperre.

 

Lars Sperre holder sitt innlegg på Skog og Tre. Foto: Åsmund Lang.