Norden må stå samlet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Norden må stå samlet

Norge må velge samme modell som Sverige og Finland når regjeringen skal sende inn referansebane for opptak og utslipp av klimagasser (LULUCF) til EU-kommisjonen, skriver Verdikjeden Skog og Tre i et brev til regjeringen i dag.

Dette er en typisk sak der vi bør stå sammen med våre naboland, og det vil være svært uheldig dersom Norge sender inn en annen referansebane enn det Sverige og Finland vil gjøre, skriver Verdikjeden.

Nordisk samarbeid om skogpolitikken

Verdikjeden viser også til at Nordisk Råd ønsker et felles, nordisk samarbeid om skogpolitikken. Nordisk Råd har, etter initiativ fra den konservative gruppen, vedtatt å oppfordre de nordiske regjeringene «at arbeta för- og driva på et gemansamt Nordiskt ställningstagande rörande våre viktige skogsnäringar, i forhållande til EU». Bakgrunnen for dette forslaget var blant annet behandlingen av LULUCF i EUs organer.

Flere forslag til referansebane

Miljødirektoratet og NIBIO har utarbeidet en rapport om «Alternative referansebaner for forvaltet skog». I rapporten er det utredet både alternativer som strengt holder seg til EU-kommisjonens detaljerte retningslinjer for utarbeiding av referansebaner (scenario 1-9) og et alternativ som tilsvarer det forslag som er utarbeidet i Sverige (scenario 11 Bærekraftig skogbruk). Også dette siste alternativet bør være i tråd med selve avtalen som ble gjort i EU.

I det møtet Verdikjeden Skog og Tre hadde med politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet 26. november, ble det signalisert at Norge ville sende inn en referansebane som gjorde det mulig å avvirke i gjennomsnitt 16 mill. m³ årlig, uten å få bokført et utslipp fra forvaltet skog. Dette var vi godt fornøyd med.

Regjeringen må velge alternativ 11 som referansebane

Rapporten fra Miljødirektoratet og NIBIO viser imidlertid at det er stor usikkerhet om hvor stor avvirkningen kan være i avtaleperioden uten å få bokført et utslipp dersom en velger et av scenarioene 1-9.

Kun scenario 11 Bærekraftig skogbruk vil med rimelig sikkerhet gi grunnlag for å utnytte avvirkningsmulighetene i Norge uten å få bokført et utslipp fra skog. Verdikjeden Skog og Tre mener derfor at det er dette alternativet som må legges til grunn for den norske referansebanen.

Rapporten fra Miljødirektoratet og NIBIO og brevet fra Verdikjeden Skog og Tre finner du under «Relaterte dokumenter»til høyre på denne siden.