Rekord i avvirkning og planting i Viken Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Rekord i avvirkning og planting i Viken Skog

Viken Skog kan se tilbake på 2019 med nye rekorder både på avvirkning og planting. Morselskapet Viken Skog SA omsatte i fjor for 1,703 mrd. kroner, som er en økning på 4% fra 2018.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Driftsresultatet for morselskapet gikk derimot ned i fjor og endte på 5,9 mill. kroner, en nedgang fra 2018 da resultatet var 41,3 mill. kroner  

«Reduksjonen i resultatet skylde i hovedsak tap på langsiktige leverandørkontrakter av tømmer. Disse vil bli avsluttet i 2020», skriver selskapet i en pressemelding.

Utbytte på 3%

Årsresultatet for morselskapet, som endte på 44,0 mill. kroner i morselskapet gir grunnlag for at styret anbefaler et utbytte på 3% på kapitalen til andelseierne. I tillegg er det gjennom året utbetalt 25. mill. kroner i andelseiertillegg.

Konsernet hadde i 2019 en samlet tømmeravvirkning på 3,4 millioner kubikkmeter (m3) – opp fra 3,3 mill. m3 i 2018, noe som ifølge pressemeldingen representerer en markedsandel i Norge på ca. 30%.

Tømmersalget ga grunnlag for en samlet omsetning for konsernet på 2,45 mrd. kroner – også det en økning på 4% fra 2018 (2,37 mrd. kroner). Driftsresultatet for konsernet ble 32,4 mill. kroner, og finansregnskapet ga et positivt resultat på 36,6 mill. kroner, slik at årsresultatet endte på 64,3 millioner kroner.   

«Det positive finansresultatet skyldes i hovedsak utbytte fra Moelven Industrier», skriver selskapet i pressemeldingen.

Bidrar til et aktivt skogbruk

– Vi i Viken Skog bidrar til et aktivt skogbruk der stor innsats i hverdagen over flere år gir resultater. Til tross for flere fusjoner i skogsamvirket, større konkurranse om tømmerstokken og barkebilleangrep i Europa setter Viken Skog rekorder på avvirkning og planting i 2019. I tillegg er den økte aktiviteten på ungskogpleie med på å sikre fremtidsskogen. Disse resultatene muliggjøres kun gjennom et tett og godt samarbeid mellom andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere hver dag, hele året og hvert år, sier daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen.

Nøkkeltall fra regnskapet i Viken Skog 2019:

Mor-selskapet:Konsernet:
2019201820192018
Salgsinntekter 1 683 523 1 616 535  2 387 152     342 889
Sum drifts-
inntekter
 1 702 746  1 636 274  2 449 643 2 366 295
Driftsresultat        5 891       41 263       32 441       59 133
Netto finansposter      39 467       15 712       36 602       18 633
Ordinært resultat
før skatt
     45 358      56 974       69 043       77 766
Årsresultat     44 040      56 207       64 274       74 045