Rundskriv om konsesjon og priskontroll - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Rundskriv om konsesjon og priskontroll

Landbruks- og matdepartementet har sendt ut et rundskriv om endringene i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven.

Rundskrivet er en oppfølging av de lovendringene Stortinget fattet i juni.

Priskontrollen for rene skogeiendommer er fjernet. Endringene i priskontrollen for skog trådte i kraft 1. juli 2017.

Det gjøres også andre endringer i lovverket, blant annet heves arealgrensene fra 25 til 35 dekar. Arealgrensen blir hevet fra 1. september 2017.