Endringer i konsesjonsloven vedtatt - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Endringer i konsesjonsloven vedtatt

I går behandlet Stortinget forslag om endringer i konsesjonsloven. Venstre støttet regjeringspartiene og skapte dermed flertall for å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer.

‐  Skogeierforbundet er glad for at rene skogeiendommer heretter skal unntas fra priskontroll. Dette vil kunne øke omsetningstakten på skogeiendommer, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein. Han understreker at det også er positivt at det blir gjort noen endringer som gjør det enklere å få lagt til jord og skog fra en naboeiendom.

Før gårsdagens debatt i Stortinget knyttet det seg en viss spenning til om Høyres og Frps forslag, om at alle rene skogeiendommer under 3000 dekar skal være fritatt for konsesjonsbehandling, ville bli vedtatt. Venstre valgte å ikke støtte dette forslaget.

‐ Når det gjelder skog, syns vi det kan være gode grunner til å slippe litt mer opp. Men vi mener det må utredes nærmere, at det må mer tid til for å vurdere disse forslagene, sa Pål Farstad (V) til Nationen.

‐ Skogeierforbundet er glad for at Venstre ikke støttet forslaget fra Høyre og Frp. Det var svært overraskende at Høyre og Fremskrittspartiet på denne måten forsøkte seg på omkamp helt i innspurten av prosessen. Forslaget er ikke utredet og konsekvensene vil kunne bli store. Vi er derfor svært fornøyd med at Venstre ikke støtter dette forslaget, sier Lahnstein.

Les mer om saken i Nationen