Saugbrugs får støtte til nye produkter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Saugbrugs får støtte til nye produkter

Norske Skog Saugbrugs får 15 millioner kroner av Innovasjon Norge til å bygge et demoanlegg for produksjon av fiberkompositt.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Norske Skog Saugbrugs har lenge jobbet for å skaffe seg flere bein å stå på i det utfordrende papirmarkedet. Nå har Innovasjon Norge bevilget 15 millioner kroner til at de kan bygge et demonstrasjonsanlegg for å utvikle fiberkompositt ved fabrikken i Halden.

– Dette vil akselerere det pågående utviklingsarbeidet med å industrialisere produksjonen av en ny type biokompositt, som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør, skriver Norske Skog i en pressemelding.


Norske Skog Saugbrugs har lenge jobbet med ulike løsninger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter.

Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonfotavtrykk og finne gode løsninger for å resirkulere vesentlig mer plast enn i dag. Anlegget er avgjørende for å få fart på industrialiseringen av nye bærekraftige, biobaserte produkter, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Demonstrasjonsanlegget vil være en forutsetning i det videre utviklingsarbeidet for å lykkes.

Biokompositt av gran

Biokompositten består av fiber fra gran, produsert ved anlegget til Saugbrugs, som sammen med termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter som møbler, bilinteriør, rør, byggartikler, forbruksartikler, emballasje mm. Bruk av gjenvunnet termoplast er også en viktig del av utviklingsarbeidet som pågår. Den nye innovasjonen gir en biokompositt, som erstatter plast, reduserer fossilt CO2 utslipp, reduserer oljeforbruk, gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

Potensialet for å redusere CO2-utslipp er betydelig i dette prosjektet. Det er også viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og utvikling av resirkulerbare biokompositter kan være et viktig grep for å nærme seg en mer sirkulær økonomi. Selskapet har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen, og det blir spennende å følge utviklingen videre, sier Kristin Willoch Haugen, regiondirektør for Innovasjon Norge i Oslo og Viken.