Sverige innfører 74 tonn - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Sverige innfører 74 tonn

Sverige øker tillatt totalvekt fra 64 til 74 tonn. Økte totalvekter vil gjelde for vogntog med 8 og 9 aksler.

‐ Bruk av kjøretøyer med flere aksler er en svært interessant trend. Det åpner for større lass uten at belastningen på vegnettet øker, sier Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund.

I første omgang vil økte totalvekter bli innført på 12 % av det statlige vegnettet. Fram mot 2030 er målet å innføre 74 tonn på hele det statlige vegnettet.

Begrunnelsen for økte totalvekter er at det både vil styrke næringslivets konkurransekraft og redusere utslippene av klimagasser.

Finland innførte 76 tonn høsten 2013. I Norge er tillatt totalvekt for tømmervogntog og modulvogntog 60 tonn, mens øvrige vogntog har maksimalt 50 tonn.

Stortinget har bedt Regjeringen gjennomføre en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt opp til 74. Sammen med Statens vegvesens er Norges Skogeierforbund i ferd med å forberede dette prosjektet.