Ulveseminar 7. mars - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Ulveseminar 7. mars

Tirsdag 7. mars arrangerer Norges Skogeierforbund og en rekke andre organisasjoner et seminar om tolkningen av lovverket rundt Naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.

Professor i offentlig rett, Eivind Smith, advokat Stein Erik Stinessen fra Lund & Co og advokat Bjørn Stordrange i Steenstrup Stordrange vil belyse det juridiske handlingsrommet for gjennomføring av Stortingets vedtak.

Vi vil også få en vurdering av om departementets forslag til endring av forskrift og lov med tolkninger sikrer gjennomføring av Stortingets ulvepolitikk.

Bakgrunnen for seminaret er at Stortinget har bedt regjeringen fremme en sak innen 10. mars 2017 om hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak (i Innst. 330 S (2015-2016)), gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner.

Tid: Tirsdag 7. mars 2017, kl. 08.00 – 09.30
Sted: Grand Hotel, Oslo
Påmelding innen 6. mars kl. 9.00 til Anne.Cathrine.Wangberg@bondelaget.no