Biodrivstoff på Dagsnytt18 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Biodrivstoff på Dagsnytt18

Gir biodrivstoff et godt bidrag til klimareduksjonene? Det var et av spørsmålene som ble diskutert på Dagsnytt 18, NRK P2 i ettermiddag

I forbindelse med avtalen om statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen og Venstre og KrF blitt enige om en opptrappingsplan for biodrivstoff.

Løsningen vil gi utslippsreduksjoner både i Norge og globalt, sa Klima- og miljøminister Helgesen, som understreket at det var viktig å satse på avansert biodrivstoff.

Avansert biodrivstoff lages av avfall og skogsråstoff.

– Vi trenger en plan som går lenger enn til 2020. Det å ha forutsigbarhet for markedet, er viktig, sa administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein.

Helgesen understreket at norsk og internasjonal miljøpolitikk vil bli strammere framover, og vi trenger avansert biodrivstoff dersom vi skal nå klimamålene.